fbpx

Jak zachować zdrowie psychiczne i nie zwariować

Jak zachować zdrowie psychiczne i nie zwariować
123rf.com

Zaledwie 5 lat temu zmarł Albert Ellis, psycholog i psychoterapeuta, twórca terapii racjonalno – emotywnej, jeden z najbardziej wpływowych psychologów XX wieku według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.
A. Ellis zgłębiał tajniki ludzkiego umysłu, a w szczególności tego chorego, zaburzonego, pełnego lęków, napięć i fobii. W toku swych zawodowych poczynań zadał sobie trud zdefiniowania człowieka zaburzonego zarówno w sferze: społecznej, poznawczej i emocjonalnej.

Według Ellisa człowiek zaburzony przejawia zachowania autodestrukcyjne uniemożliwiające samorealizację, przeżywanie szczęścia i spełnienia w życiu. Twierdził on, że negatywne emocje wywodzą się z błędnej interpretacji świata a nie z samej rzeczywistości. Negatywne przekonania są drogą do niewłaściwej i irracjonalnej percepcji samego siebie, tym samym mogą prowadzić do zaburzeń neurotycznych, depresyjnych czy cierpienia.

Skoro to błędne przekonania są źródłem lęku, to jakie przekonania są właściwe i czym w takim razie jest zdrowie psychiczne?

Osoba zdrowa psychicznie myśli w sposób logiczny, tak samo też działa. Nie jest autodestrukcyjna, nie zachowuje się wrogo, depresyjnie czy lękliwie. Może się rozwijać, uczyć na własnych błędach i brać, w sposób rozsądny, to co najlepsze z życia.

A. Ellisa podał 13 wymiarów, które pozwolą bam pozostać zdrowymi psychicznie.

1. Dbanie o własne dobro

To prawo do bycia sobą. To JA jestem kowalem swojego losu, biorę sprawy w swoje ręce i piszę scenariusz do filmu „moje życie”, bez niepotrzebnych powinności, zewnętrznych przymusów czy zachowywania konwenansów. Moje potrzeby wyznaczają moje cele. Szanuję innych, ale przede wszystkim respektuję siebie.

Zobacz też: dbanie o zdrowie urządzenia domowe

2. Przystosowanie społeczne

Człowiek to nie samotna wyspa, dlatego inni potrzebni są mi do szczęścia. JA lubię ludzi, a oni lubią mnie. Dobre relacje interpersonalne, współpraca czy obcowanie z drugim człowiekiem to dobrze zdefiniowane przystosowanie społeczne.

3.Autonomia

Jestem świadom własnego JA, niezależności, zdrowej potrzeby akceptacji, przyjęcia odpowiedzialności za własne życie.

4.Tolerancja

Tolerancja to prawo innych do inności, prawo do błędu, pomyłek, wybaczania. JA nie potępiam, nie oceniam, pamiętam, że tak jak i JA, każdy jest tylko człowiekiem.

5. Akceptowanie dwuznaczności i niepewności

Przekonanie, że świat ma charakter probabilistyczny i nic na ziemi nie jest całkowicie konieczne i pewne. JA eksploruję świat, smakuję mądrze życie i nie przestaję się uczyć.

6.Giętkość myślenia

Jestem ciekawy poznawczo, otwarty na zmiany i nowości. Słucham siebie, ale i słucham innych, jestem chętny na nowe idee i poglądy.

7. Myślenie naukowe

Stawianie hipotez to moja specjalność, racjonalność w osądach i myśleniu oraz obiektywność w pojmowaniu świata i rozumieniu siebie.

8. Zaangażowanie

Aktywność w działaniu zarówno w pracy jak i prywatnie. Odważnie zdobywam świat, cechuję się kreatywnością i nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Szukam lepszego życia i robię wszystko aby tak było.

9.Podejmowanie ryzyka

Mimo ryzyka niepowodzenia są cele, które chcę osiągnąć. Bez naiwności, ale z rozwagą – bez pyszałkowatości, ale z pokorą podejmuję nowe wyzwania.

10.Samoakceptacja

Akceptuję siebie w pełni i bezwarunkowo. Kocham i lubię siebie, nie narcystycznie i zuchwale, ale rozsądnie i dojrzale.

11. Hedonistyczne ale rozsądne nastawienie do życia

Poszukuję przyjemności tylko wtedy, gdy to jest najlepsze rozwiązanie dla mnie. Nie bawię się w miałkie przyjemności prowadzące do niczego.

12. Brak perfekcjonizmu i utopijnych poglądów

Wiem, że perfekcjonizm czy idealizm istnieje tylko w filmach albo w snach. Dążę ku temu, co ma sens. Moja świadomość pomaga mi zrozumieć, że czasem dobrze, znaczy tyle samo, co idealnie.

13. Przyjmowanie odpowiedzialności za własne trudności

Nie obwiniam innych za całe zło tego świata. Widzę gdzie jest granica mojego JA, co jest w zasięgu mojej ręki, a co staje się trudnością na którą nie mam wpływu.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze