Jak zachować zdrowie psychiczne i nie zwariować

123rf.com

Zaledwie 5 lat temu zmarł Albert Ellis, psycholog i psychoterapeuta, twórca terapii racjonalno – emotywnej, jeden z najbardziej wpływowych psychologów XX wieku według Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego.
A. Ellis zgłębiał tajniki ludzkiego umysłu, a w szczególności tego chorego, zaburzonego, pełnego lęków, napięć i fobii. W toku swych zawodowych poczynań zadał sobie trud zdefiniowania człowieka zaburzonego zarówno w sferze: społecznej, poznawczej i emocjonalnej.

Według Ellisa człowiek zaburzony przejawia zachowania autodestrukcyjne uniemożliwiające samorealizację, przeżywanie szczęścia i spełnienia w życiu. Twierdził on, że negatywne emocje wywodzą się z błędnej interpretacji świata a nie z samej rzeczywistości. Negatywne przekonania są drogą do niewłaściwej i irracjonalnej percepcji samego siebie, tym samym mogą prowadzić do zaburzeń neurotycznych, depresyjnych czy cierpienia.

Skoro to błędne przekonania są źródłem lęku, to jakie przekonania są właściwe i czym w takim razie jest zdrowie psychiczne?

Osoba zdrowa psychicznie myśli w sposób logiczny, tak samo też działa. Nie jest autodestrukcyjna, nie zachowuje się wrogo, depresyjnie czy lękliwie. Może się rozwijać, uczyć na własnych błędach i brać, w sposób rozsądny, to co najlepsze z życia.

A. Ellisa podał 13 wymiarów, które pozwolą bam pozostać zdrowymi psychicznie.

1. Dbanie o własne dobro

To prawo do bycia sobą. To JA jestem kowalem swojego losu, biorę sprawy w swoje ręce i piszę scenariusz do filmu „moje życie”, bez niepotrzebnych powinności, zewnętrznych przymusów czy zachowywania konwenansów. Moje potrzeby wyznaczają moje cele. Szanuję innych, ale przede wszystkim respektuję siebie.

Zobacz też: dbanie o zdrowie urządzenia domowe