fbpx

Środowisko teatralne chce ustawy o teatrze

Jasnych procedur powoływania dyrektorów teatrów i rozpoczęcia prac nad ustawą o teatrze chcą przedstawiciele środowiska teatralnego.
Najpierw był manifest „Teatr nie jest produktem/widz nie jest klientem”, odczytywany po każdym przedstawieniu podczas Warszawskich Spotkań Teatralnych. Teraz przedstawiciele teatru zaprezentowali postulaty, które mają pozwolić na uregulowanie sytuacji teatrów w Polsce. \

Wśród nich znalazł się postulat stworzenia ustawy teatralnej we współpracy z ludźmi teatru, wprowadzenia przez władze samorządowe jasnych procedur funkcjonowania teatrów, w tym reguł powoływania dyrektorów tych placówek oraz postulat realizacji zapisów ustawowych o finansowaniu teatrów publicznych w wieloletniej perspektywie.

Manifest „Teatr nie jest produktem/widz nie jest klientem”, ogłoszony 24 marca, podpisało
dotychczas ponad 3 tys. osób.