Jarosław Sokół, fot. Krzysztof Kuczyk, www.cukry.com.pl