1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia

Satysfakcja zawodowa menedżerów

123rf.com
Badania przeprowadzone w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej wskazują, że na zadowolenie z pracy wśród menedżerów to wypadkowa sukcesów w biznesie oraz temperamentu, cech charakteru i umiejętności interpersonalnych.

Agnieszka Bott-Alama w ramach pracy magisterskiej w SWPS postanowiła zbadać przyczyny zadowolenia z pracy odczuwane przez osoby na stanowiskach kierowniczych. Pod opieką naukową dr hab. Anny Zalewskiej, prof. SWPS, przebadała 115 menedżerów z  województwa mazowieckiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego i śląskim.

Badania pokazały, że ważną rolę odgrywa cecha temperamentu nazywana reaktywnością emocjonalną. Menedżerowie, których cechuje niższa reaktywność emocjonalna (mniejsza wrażliwość i większa odporność emocjonalna) odczuwają więcej pozytywnych emocji  w pracy i wyżej oceniają swoje zadowolenie z pracy niż osoby z tendencją do bardziej emocjonalnego reagowania.

Co ciekawe, szefowie deklarują mniejszą satysfakcję zawodową i odczuwają mniej pozytywnych emocji w pracy, im bardziej są asertywni. – Z kolei wyższej poznawczej ocenie pracy i lepszemu nastrojowi w pracy sprzyjają umiejętności utrzymywania bliskich kontaktów interpersonalnych – tłumaczy autorka badań. Więcej pozytywnych emocji w pracy odczuwają także menedżerowie, którzy posiadają wyższe kompetencje  w zakresie tzw. ekspozycji społecznej, przejawiające się np. w umiejętności prezentowania na forum.

Przeprowadzone badania są istotne z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi, zwłaszcza przy doborze pracowników na stanowiska kierownicze i rozwoju ich kompetencji. – Wyniki pokazują, co na stanowiskach menedżerskich sprzyja zadowoleniu z pracy,  a co może je ograniczać. Warto zwracać uwagę na cechy temperamentu kandydatów, przede wszystkim na wrażliwość i odporność emocjonalną oraz pamiętać o rozwoju ich kompetencji społecznych. Menedżerowie wysokoreaktywni, czyli wrażliwi na bodźce wywołujące emocje i mało odporni emocjonalnie, są silnie podatni na stres, dlatego należy zapoznać ich z metodami i technikami radzenia sobie ze stresem, który zwykle na co dzień towarzyszy pracy na stanowisku kierowniczym – dodaje Agnieszka Bott-Alama

– Ludzie zadowoleni z pracy są bardziej efektywni, bardziej szczęśliwi i żyją dłużej, dlatego ważne jest badanie, od czego to zadowolenie zależy. Wyniki takich badań dostarczają wskazówek, jakie właściwości kształtować u pracowników wykonujących określony charakter pracy oraz jakie warunki stwarzać pracownikom o różnych cechach, aby sprzyjały większemu zadowoleniu z pracy – komentuje dr hab. Anna Zalewska, prof. SWPS.

mat.pras. SWPS

Share on Facebook Send on Messenger Share by email

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze