1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia

Społeczna odpowiedzialność biznesu – jak zrobić to dobrze?

Zobacz galerię 11 zdjęć
W dzisiejszych czasach wiele firm podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Odpowiednie i dobrze dopasowane aktywności CSR wymagają wcześniejszej dogłębnej analizy potrzeb interesariuszy. Najlepiej, by odnosiły się także do charakteru prowadzonego biznesu. Jak zrobić to dobrze, by inicjator i beneficjent byli zadowoleni z osiągniętego efektu?

Określenie celu

Obecnie obserwuje się coraz większe zaangażowanie społeczne przedsiębiorstw. Wiele firm uważa, że CSR to obowiązkowy aspekt działalności. W dużej mierze angażują się jednak w aktywności niezwiązane ze swoją działalnością (sponsoring sportu, wsparcie domów dziecka czy hospicjów). Nie znaczy to, że tego typu działania nie powinny być w ogóle podejmowane, jednak muszą być uzupełnieniem strategii działań nakierowanej na specyfikę biznesu danej firmy.

Działania przemyślane i sprofilowane pod takim kątem podjęła firma Geberit. W ramach globalnego projektu w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu firma postanowiła wyremontować łazienki w szkole podstawowej zlokalizowanej na warszawskiej Woli. Warto przy wyborze beneficjentów projektu skorzystać z rady i wsparcia cenionych, niezależnych organizacji. W tym przypadku placówka została starannie wyselekcjonowana we współpracy z Fundacją Humanites – Sztuka Wychowania, której celem jest wspieranie rozwoju młodego pokolenia w kontekście uniwersalnych wartości i dobrych kompetencji społecznych. Projekt obejmuje wyposażenie wszystkich szkolnych łazienek w nowoczesne rozwiązania sanitarne i ceramikę. Instalacje i pomieszczenia te nie były remontowane od ponad 70 lat. „Idea wsparcia społecznego są głęboko zakorzenione w kulturze naszej firmy. Cieszymy się, że w tym roku projekt społeczny na tak dużą skalę jest zrealizowany właśnie w Polsce. Jesteśmy przekonani, że remont szkoły przełoży się nie tylko na poprawę jakość życia jej uczniów, ale będzie miał także pozytywny wpływ na społeczność lokalną” – mówi Przemysław Powalacz, Prezes Zarządu Geberit Polska.

Aktywizacja pracowników

Świadomy pracodawca może być także inicjatorem wolontariatu, tym samym aktywizować pracowników i stwarzać im odpowiednie warunki do tego, by mogli angażować się w pomoc innym. Dzięki temu budowana jest nie tylko świadomość społeczna, nawiązują się i kształtują nowe relacje, dochodzi także do integracji z firmą i jej otoczeniem. Form wolontariatu pracowniczego jest wiele. Jedną z najprostszych opcji jest tzw. zbiórka pracownicza, czyli gromadzenie funduszy lub przedmiotów, przekazywanych w formie darowizny najbardziej potrzebującym. Popularnym rozwiązaniem jest także angażowanie się pracowników w akcję charytatywną wspieraną przez pracodawcę. Wiele firm stawia na autorskie programy społeczne. Tworzone są projekty pomocy, realizowane przy udziale pracowników – wolontariuszy. Akcje angażujące pracowników mogą mieć wymiar lokalny, ogólnopolski, a nawet międzynarodowy. Pracownik przy wsparciu pracodawcy może oderwać się od rutyny i codzienności, poznać nowe obszary działalności firmy, co buduje z nią więź. Co ważniejsze odczuwa on satysfakcję płynącą z robienia rzeczy pożytecznych i pomocnych innym. „Zrozumiałem, jak ważne jest to, by pomagać ludziom, którzy mają trochę mniej niż my. To cenne doświadczanie” ­– mówi jeden z wolontariuszy Grupy Geberit  remontujący szkolną łazienkę. „Kiedy wracamy do hotelu jesteśmy wyczerpani, ale warto angażować się i działać dla wspólnego dobra” – dodaje. Projekty społeczne pozwalają pracownikom zdobywać nowe umiejętności, samorealizować się i pokonywać własne słabości. „Zaczęliśmy od wyburzania ścian w toaletach i to było bardzo trudne. Na co dzień pracuję w biurze i taki wysiłek fizyczny był dla mnie dużym wyzwaniem” – opowiada wolontariuszka ze Szwajcarii.

Wielotorowe działania

W przypadku realizacji projektu społecznego warto spojrzeć na problem szeroko. Działanie nie musi ograniczyć się jedynie do jednokrotnego przekazania darowizny czy remontu. Grupa Geberit postanowiła rozpocząć działania w szkole, by przyczynić się do realizacji celu ONZ, jakim jest zapewnienie do 2030 roku wszystkim ludziom dostępu do czystej wody oraz urządzeń sanitarnych, które odgrywają ważną rolę w poprawie zdrowia publicznego. Poprawa warunków sanitarnych jest uważana przez ekspertów z British Medical Journal za najważniejszy kamień milowy w medycynie od 1840 roku.

Choć cel aktywności musi być jasno określony, to warto dać również pracownikom-wolontariuszom możliwość inicjatywy. „Zagraniczni wolontariusze Geberit, byli odpowiedzialni za przeprowadzenie części prac remontowych, zaangażowali się także w życie szkoły i jej uczniów. Byli gośćmi na lekcjach języka angielskiego, czy godzinach wychowawczych, gdzie opowiedzieli o kulturze krajów niemieckojęzycznych. Wspólnie z uczniami spędzali również czas na grach i zabawach sportowych, a nawet uczestniczyli w ślubowaniu klas pierwszych. Dzięki nim zyskaliśmy między innymi bramkę służącą do ćwiczeń celności strzałów, kolorowe gry namalowane na szkolnym boisku czy pamiątkowe drzewo wykonane razem z uczniami. Dzieci chętnie włączały się we wspólne działania” ­– opowiada Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 166 w Warszawie, Daniela Bartosiak.

Korzyści dla wszystkich

Według raportu firmy doradczej KPMG na temat działań CSR aż 90% firm skandynawskich i 60% polskich chce kontynuować już prowadzone działania. Większość z nich daje możliwość pracownikom zaangażowania się w aktywności. Jednak by projekt był skuteczny musi w pełni odpowiadać na potrzeby beneficjenta. Dobry wolontariat pracowniczy to taki, w którym pracownik dostaje wsparcie firmy, między innymi może wykonywać go w czasie pracy, uzyskuje pomoc finansową i logistyczną. Ważna jest też różnorodność działań, w które może się zaangażować. Najlepiej, by aktywności wpisywały się w jego zainteresowania lub posiadane kwalifikacje oraz predyspozycje. Jeśli do tego dojdzie rzeczywiste zaangażowanie całej organizacji na czele z zarządem, to projekt zakończy się sukcesem i przyniesie korzyści nie tylko beneficjentowi, ale także pracownikowi oraz pracodawcy. Wolontariusz zintegruje się z innymi pracownikami, zbuduje więź z marką i zdobędzie nowe umiejętności. Wiele zalet takiej działalności odczuje także pracodawca, który nie tylko zdobędzie zaufanie społeczności lokalnej, ale także umocni swoją reputację wśród kontrahentów, pracowników i partnerów biznesowych. Społeczne projekty bardzo dobrze wpływają także na zewnętrzny wizerunek firmy.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze