1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia
  4. >
  5. Rosnąca siła kobiet

Rosnąca siła kobiet

Siła kobiet w biznesie i na rynku pracy rośnie! (Ilustracja: iStock)
Siła kobiet w biznesie i na rynku pracy rośnie! (Ilustracja: iStock)
Współczesne firmy wiedzą, że udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem przynosi im wymierne korzyści. Co wpływa na sukces kobiet w biznesie? Jakim przeszkodom muszą stawić czoła na drodze do awansu? Na te i inne pytania odpowiada raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy”.

Kobiety na rynku pracy

Ostatnie dwa lata pokazały, że kobiety potrafią skutecznie stawiać czoła dynamicznym zmianom i nowym wyzwaniom pomimo konieczności łączenia pracy zawodowej z obowiązkami domowymi, w tym pomocy w nauce zdalnej dzieciom.

Firma rekrutacyjna BIGRAM, angażująca się w promowanie dobrych praktyk na rynku pracy menedżerów, we współpracy z ośrodkiem THINKTANK oraz z partnerami Erbud i Grupa Essilor, postanowiła zrealizować badanie pokazujące, jak wygląda pozycja kobiet na polskim rynku pracy. CubeResearch przeprowadziło je wśród menedżerek i menedżerów firm działających w Polsce – różnej wielkości i z różnych branż

Aż cztery piąte respondentów podziela przekonanie o rosnącej roli kobiet w biznesie. Niewątpliwie głównym atutem pań jest rosnące doświadczenie zawodowe oraz umiejętność adaptacji do zmian, czyli kluczowe dziś kompetencje na rynku pracy i w biznesie.

– Jeśli ktokolwiek myślał, że zarządzanie kryzysem jest domeną mężczyzn, powinien spojrzeć na to, jak kobiety radzą sobie w obliczu pandemii. Jak pokazują wyniki badań, idzie im doskonale. Szkolą się, rozwijają, poszerzają horyzonty, odkrywają swoje silne strony. Czas zaoszczędzony na dojazdy do pracy wykorzystują na szkolenia online i poszukiwanie innych możliwości zawodowych. Prawie połowa objętych badaniem kobiet w ostatnich dwóch latach rozwinęła swoje kompetencje w posługiwaniu się mediami społecznościowymi, a niemal dwie piąte w obszarze cyfrowym. To fantastyczny wynik, który pokazuje, że kobiety idą z duchem czasów i aktywnie odpowiadają na wymogi i dynamikę rynku. […]– dodaje Justyna Skrzypek, dyrektor Marketingu Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa, Estonia.

Siła kobiet

Współczesne firmy wiedzą, że udział kobiet w zarządzaniu przedsiębiorstwem przynosi im wymierne korzyści. Nie inaczej dzieje się na polskim rynku optycznym – wykształcone, ambitne optyczki odważnie sięgają po swoje i doskonale adaptują się do zmian. Jak wynika z raportu – 94 proc. badanych przyznało, że rola kobiet na rynku pracy w branży optycznej rośnie.

Zdaniem ankietowanych o rosnącej sile kobiet w biznesie – również optycznym – świadczą przede wszystkim ich wysokie kwalifikacje (94 proc.), odwaga do otwarcia własnego biznesu (81 proc.) oraz przemiany społeczne i walka ze stereotypami (72 proc.).

Z kolei za najistotniejsze czynniki decydujące o osiąganiu sukcesów biznesowych przez kobiety ankietowani uznali: doświadczenie (76 proc.), umiejętność adaptacji do zmian (68 proc.) oraz wykształcenie (62 proc.). Kobiety w dzisiejszych czasach aktywniej i odważniej inwestują we własny rozwój, zarówno w zakresie wykształcenia formalnego, jak i poprzez dodatkowe szkolenia oraz kursy. To znacznie zwiększa ich szanse na rynku pracy.

– Siła kobiet w biznesie i na rynku pracy rośnie! I widzę to nie tylko w wynikach badań, ale przede wszystkim w swoim codziennym otoczeniu biznesowym. Kobiety są doskonale merytorycznie przygotowane. Nie trzymają się kurczowo utartych schematów, odważnie się przekwalifikowują i przebranżawiają. Robią to wszystko, pracując często na dwóch lub więcej etatach – łączą niełatwe zarządzanie firmą z równie niełatwym zarządzaniem mikroprzedsiębiorstwami, jakimi są ich domy. Wierzę, że pomimo przeciwności i stereotypów, z którymi jednak w dalszym ciągu przychodzi im się mierzyć na polu zawodowym, ich pozycja w kolejnych latach będzie się umacniała, a tych barier będzie coraz mniej. […] – komentuje Adam Mamok, prezes Grupy Essilor Polska, Litwa, Łotwa i Estonia.

A może być jeszcze lepiej…

Niestety niektóre odpowiedzi respondentów pokazują, że proces emancypacji kobiet w biznesie nie jest łatwy ani samoistny. Zdecydowana większość respondentów (aż 71 proc.) wskazała, że czynnikiem utrudniającym awans kobiet są stereotypy i przyzwyczajenia społeczne do tego, że to mężczyźni zajmują wysokie stanowiska hierarchii zawodowej. Na szczęście w prezentowanym badaniu widać też tendencje do odwrotu od odwiecznych stereotypów. Aż trzy czwarte respondentów uważa, że są one szkodliwe i trzeba je zwalczać. Zmieniać trzeba też obyczaje w zakresie podziału obowiązków domowych oraz ułatwiać łączenie ich z pracą zawodową.

Raport „Rosnąca siła kobiet – kobiety na rynku pracy” zrealizowano przez CubeResearch na zlecenie Bigram i THINKTANK. Partnerami badania są firmy: Essilor Polonia, JZO, JAI KUDO oraz ERBUD. Patronat medialny nad raportem objął dziennik „Rzeczpospolita”.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze