Idea work-life balance : Czy równowaga między życiem osobistym a pracą jest możliwa?

fot.123rf

W odpowiedzi na jedną z chorób cywilizacyjnych, jaką jest obecnie pracoholizm, powstała filozofia work-life balance, stawiająca sobie za cel uzyskanie równowagi między życiem zawodowym a osobistym. Czy jednak osiągnięcie harmonii na tych dwóch płaszczyznach jest możliwie?
Idea work-life balance powstała w USA na przełomie lat 70. i 80. XX wieku w odpowiedzi na masowy spadek produktywności, kreatywności i zaangażowania pracowników, wynikający z wypalenia zawodowego. Do Polski przywędrowała stosunkowo niedawno, dotyczy coraz częściej nie tylko pracowników zatrudnionych w korporacjach, ale i w mniejszych przedsiębiorstwach.

Polscy pracodawcy wprowadzają udogodnienia

Work-life balance zakłada, że możliwe jest zachowanie równowagi między życiem osobistym a zawodowym i znalezienie „złotego środka”, który pozwoli oddzielać od siebie te sfery oraz czerpać z nich satysfakcję. Badania marki Regus sprawdziły, które narodowości najlepiej radzą sobie z zachowywaniem tejże równowagi. W czołówce znaleźli się Meksykanie, Hindusi oraz Brazylijczycy. Są to więc nacje, które nie mają problemu z utrzymaniem balansu między efektywną pracą a satysfakcją z życia osobistego. Polscy przedsiębiorcy także zauważyli, jak istotne jest stwarzanie pracownikom możliwości wypracowania równowagi, tak aby mieli czas na realizację osobistych planów. Wprowadzają więc liczne zmiany w sposobie zarządzania czasem, ułatwiające podwładnym funkcjonowanie na różnych płaszczyznach. Wśród najczęściej wdrażanych rozwiązań można wymienić:

– pracę zdalną,

– elastyczny czas pracy,

– niepełny wymiar godzin pracy,

– udogodnienia dla rodziców małych dzieci,

– płatne godziny nadliczbowe,

– dodatkowe szkolenia rozwijające kompetencje organizacyjne.