Idea work-life balance : Czy równowaga między życiem osobistym a pracą jest możliwa?

fot.123rf

Jak uzyskać balans?

Jeśli jednak nie jesteśmy w stanie wprowadzić w nasze życie równowagi, odciąć się od pewnych tematów, aby funkcjonować na innej płaszczyźnie, wówczas wpadamy we frustrację, przestajemy odczuwać satysfakcję z życia rodzinnego oraz zawodowego. Konieczne jest wtedy skorzystanie z pomocy coacha, który pokaże, jakie narzędzia zastosować, aby wyeliminować problem – mówi coach i trener osobisty, Anita Michalska. Jak słusznie zauważa, wiele osób ma problem ze znalezieniem równowagi, dlatego że jedna ze sfer nie jest dla nas wystarczająco interesująca. Jeśli mamy kłopoty w życiu osobistym, wówczas bardziej oddajemy się pracy, jeśli natomiast nasza praca jest nudna i nie daje nam satysfakcji, wtedy szukamy spełnienia poza nią. – Aby zachować równowagę, konieczna jest praca nad poprawą jakości dwóch obszarów – komentuje Anita Michalska. Radzi także, że warto stworzyć swój dekalog work-life balance:

– We wszystkim, co robimy zachowujmy umiar.

– Nie popadajmy w skrajności.

– Słuchajmy odczuć swoich bliskich na temat naszej pracy.

– Poświęcajmy tyle czasu na pracę, ile akceptują nasi bliscy.

– W domu prowadźmy rozmowy służbowe tylko wtedy, kiedy jest to sprawa kluczowa.

– Pracujemy po godzinach tylko wtedy, gdy wymaga tego sytuacja

Jeśli mimo stosowania się do powyższych zasad, wciąż odczuwamy, że nie jesteśmy w stanie zachować umiaru, warto skonsultować się ze specjalistą, który wskaże, co możemy zrobić, aby zmienić naszą dotychczasową sytuację.

Pamiętamy jednak, że harmonia nie oznacza równego podziału czasu na pracę i czas wolny. Jest to bardziej coś, co czujemy, a nie dokładnie wyliczamy. Równowaga to bowiem integralność, spójność i wewnętrzny spokój. Poczucie bycia w zgodzie z samym sobą. Stan, w którym wszystkie nasze działania są zgodne z naszymi wartościami, służą naszej wizji i celom.