fbpx

Jak inwestować w nieruchomości?

inwestycje - zwierciadlo.pl
123rf.com

Gdybyśmy sobie wyobrazili dwóch inwestorów, powiedzmy, w roku 2003, z których jeden zainwestował w nieruchomości a drugi w akcje i potem spotykali się co roku, żeby pochwalić się zyskami, to dziś obaj byliby tak samo zadowoleni, pomimo że między rokiem 2007 a 2009 inwestor w akcje stracił więcej.
Jak wynika z szacunków Home Broker od początku giełdowej hossy w 2003 roku właściciel akcji mógł zarobić blisko 110 proc. Gdyby wtedy wybrał jednak zakup mieszkania, zarobiłby kilkanaście procent więcej. W czasie kryzysu finansowego właściciel akcji straciłby ponad 45 proc., a właściciel mieszkania – mniej niż 10 proc. Nie zawsze jednak tak się dzieje. Są okresy, i to kilkuletnie, gdy inwestowanie w nieruchomości daje niewielki zysk lub nawet stratę, a indeksy giełdowe pną się w górę. Tak już jest! Do inwestowania w akcje wystarczy mniej kapitału i łatwiej jest odrobić straty, bo różnica cen jest znacznie większa niż w przypadku nieruchomości. Inwestycje w nieruchomości wymagają natomiast dysponowania dużym kapitałem początkowym, ponieważ kupno domu, działki czy nawet mieszkania to poważny wydatek.

Wersją pośrednią i nie wymagającą aż tak wielkich nakładów są udziały w funduszu inwestycyjnym, który działa albo bezpośrednio na rynku nieruchomości, albo na rynku spółek giełdowych sektora nieruchomości – developerskie lub budowlane. Na funduszach tych można zarabiać, jednak pod warunkiem, że inwestujemy w dłuższym czasie – 8-10 lat. Do zainwestowania na początek wystarczy 1000 zł. Zarządzający funduszami deklarują, że inwestują w nieruchomości komercyjne – dywersyfikując kapitał między powierzchnie usługowe, biurowe i magazynowe. Ryzyko takiej inwestycji określają jak umiarkowane.

Jeszcze innym sposobem inwestycji w nieruchomości jest kupowanie listów zastawnych, czyli dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez banki hipoteczne udzielające kredytów. Nabywca listu zastawnego otrzymuje ustalone wcześniej odsetki i wynagrodzenie wynikające z wykupu listu. W ten sposób zarabia się na listach zastawnych. Listy zastawne są bezpieczną inwestycją, ponieważ w przypadku upadłości baku należności posiadaczy listów są zaspokajane w pierwszej kolejności (wraz z odsetkami).