fbpx

Kierowanie zespołem

skuteczne kierowanie zespolem
123rf.com

Marshall Rosenberg – twórca metody Nonviolent Communication – mawia: „Zastanów się dobrze, czy chcesz mieć rację, czy być szczęśliwy?”. Na to pytanie powinnaś sobie odpowiedzieć zwłaszcza wtedy, gdy kierujesz zespołem – bo jedno przeważnie wyklucza drugie. Sprawdź, w ramach jakiego modelu funkcjonujesz w swojej firmie.
Czteropoziomowy model skuteczności kierowania Rensisa Likerta

System eksploatacyjno-autorytarny – charakteryzuje się silną władzą szefa i całkowitym brakiem możliwości wpływania przez pracowników na decyzje dotyczące firmy; utrzymanie takich zależności opiera się na mechanizmie stosowania gróźb i kar (zły pan–sługa); brak zaufania do podwładnych skutkuje brakiem komunikacji i współpracy pomiędzy zespołami.

System łaskawego autorytaryzmu – charakteryzuje się pewną swobodą w komentowaniu działań kierownictwa, ale nie wiąże się z tym możliwość elastycznego podejścia do wykonywania zadań; dominuje protekcjonalna forma zaufania oparta na stosowaniu głównie nagród (dobry pan–sługa); komunikacja jest pełna barier, a współpraca zespołowa słabo rozwinięta.

System konsultacyjny – kierownictwo ustala cele i wydaje polecenia po ich wcześniejszym omówieniu z podwładnymi; pojawia się możliwość wpływu na działanie firmy, co skutkuje zaangażowaniem pracowników (głównie tych na wyższych stanowiskach), czują się odpowiedzialni za osiąganie celów firmy; czynnikami motywującymi są: możliwość osobistego wkładu oraz system nagród; komunikacja i współpraca zespołowa są średnio rozwinięte.

System partycypacyjny (grupowy) – cały zespół ustala cele i podejmuje decyzje związane z pracą. Kontakty podwładnych z kierownictwem są otwarte i przebiegają w atmosferze zaufania. Motywacja oparta jest na osobistym zaangażowaniu i nagrodach pieniężnych. Ludzie na wszystkich szczeblach czują się odpowiedzialni za cele firmy czy organizacji, komunikacja i współpraca zespołowa są dobrze rozwinięte

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze
?>