fbpx

Znaleźć pracę po znajomości

praca z misja
123rf.com

Z badania* zrealizowanego przez portal Praca.pl wynika, że prawie 1/3 z nas otrzymuje oferty pracy po znajomości lub dzięki kontaktom osobistym.

Praca po znajomości była kiedyś kojarzona przede wszystkim z protekcją i nepotyzmem, a obecnie ponad 36% ankietowanych nie widzi w tym nic złego. Jednocześnie ponad 75% respondentów deklaruje, że poleciłoby znajomych do pracy, ale tylko wtedy, gdy byliby dobrymi kandydatami na dane stanowisko. Zaledwie 7,9 % ankietowanych uważa, że jest to nieetyczne, a tylko dla 7,5% to nadużywanie kontaktów.

Z ponad 2800 odpowiedzi uczestników badania portalu Praca.pl wynika, że 30,8 % osób znalazło ostatnią lub aktualną pracę po znajomości. O zmianie w postrzeganiu takiej formy poszukiwania pracy świadczą nie tylko deklaracje ankietowanych, ale również wdrażane w firmach systemy rekomendacji pracowniczych.

– Programy poleceń stanowią obecnie dobry sposób pozyskiwania wartościowych pracowników, tym bardziej, że sytuacja na rynku pracy zmienia się i jest coraz trudniej o wykwalifikowaną kadrę. Rekomendowany kandydat ma zazwyczaj odpowiednie kwalifikacje, ponieważ osoba polecająca doskonale go zna i wie, że będzie dobrym pracownikiem na danym stanowisku. Dlatego zdecydowaliśmy się na wdrożenie na Praca.pl programu „Wynagrodzenie za polecenie”, w ramach którego każdy może pomóc znajomym w poszukiwaniu pracy i jeszcze na tym zarobić – komentuje Michał Filipkiewicz z serwisu Praca.pl.

Kiedyś pejoratywnie postrzegane zjawisko „pracy po znajomości” aktualnie stało się punktem wyjścia do stworzenia skutecznej metody pozyskiwania kandydatów i efektywnym sposobem znalezienia pracy. Ponad 47% respondentów uważa, że pracę znajduje się głównie po znajomości. Najczęściej pracy w ten sposób poszukują ludzie młodzi w wieku 25 – 34 lat (40,4%) oraz 35 – 44 lat (28,4%). Również osoby starsze chętnie korzystają z rekomendacji: 15,4% to osoby w wieku 45 – 54 lat.

Wyniki sondy pokazują pewien dysonans i hipokryzję w postrzeganiu zjawiska „pracy po znajomości” i jego funkcjonowania w społeczeństwie: z jednej strony panuje przekonanie, że rynkiem rządzą układy i koneksje, a bez „bez pleców” nie można znaleźć pracy, z drugiej strony jednak – jest to obecnie skuteczna forma poszukiwania pracy.

*Badanie „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy” zostało zrealizowane na próbie ponad 2800 respondentów w okresie lipiec – sierpień 2015 r. przez portal Praca.pl