Tag: siostrzeństwo

Kobieta jest boginią

Kobieta jest boginią (cz.2)

Coraz częściej, śladem naszych przodkiń, zasiadamy wspólnie z innymi kobietami, by wzajemnie się wspierać, dzielić mądrością, modlić i śpiewać. O kręgach kobiet opowiada Maria Ela Lewańska.

kobieta jest boginią

Kobieta jest boginią (cz.1)

Coraz częściej, śladem naszych przodkiń, zasiadamy wspólnie z innymi kobietami, by wzajemnie się wspierać, dzielić mądrością, modlić i śpiewać. O kręgach kobiet opowiada Maria Ela Lewańska.