fbpx

Kryształowe Zwierciadła – nagroda ponad podziałami

AKPA / Małgorzata i Tomasz Osuchowie, Manana Chyb, Danuta Hübner, Anne Applebaum, Magdalena Jankilewicz, Henryka Krzywonos-Strycharska, Marta Białek-Graczyk i Jerzy Buzek

Kryształowe Zwierciadła to nagrody o szczególnym znaczeniu, przyznawane wybitnym osobowościom/zespołom świata kultury, sztuki, nauki i życia publicznego za dokonania, postawy i cechy charakteru.
Od 2005 roku mają jednolitą formułę: „NAGRADZAMY LUDZI DIALOGU, TYCH, KTÓRZY ŁĄCZĄ A NIE DZIELĄ”. Wśród nagrodzonych znalazły się tak wybitne postacie jak m.in.: Jerzy Buzek, Małgorzata i Tomasz Osuch, Henryka Krzywonos – Strycharska, Danuta Szaflarska, Danuta Hubner, Sławomir Idziak, Marek Edelman, Agnieszka Glińska, Elżbieta Penderecka i Anne Applebaum.

W 2008 roku wprowadziliśmy nową kategorię „KRYSZTAŁKI ZWIERCIADŁA” jest to nagroda przyznawana przez czytelników „Zwierciadła” młodym talentom na miarę kryształu.

Jest to wyróżnienie dla osób, które mają już w swoim dorobku pierwsze interesujące projekty, pomysły, utwory i wciąż się rozwijają. Dotychczasowymi laureatami plebiscytu zostali m.in. Marta Białek Graczyk, Jaś Mela, Jarosław Marek Spychała, Piotr Orzechowski, Michał Woroch, Inga Pytka-Sobutka, Anna Czarnecka.