1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Sztuka
  4. >
  5. Wystawa „System wczesnego ostrzegania”

Wystawa „System wczesnego ostrzegania”

Fot. Materiały partnera
Fot. Materiały partnera
Zobacz galerię 9 zdjęć
Czy poprzez swoją twórczość i zaangażowanie artyści są w stanie zasygnalizować zbliżające się niebezpieczeństwo? Takie pytanie stawia Diana Lelonek, prezentując jako kuratorka wystawę prac Rajmunda Ziemskiego w zestawieniu z aktualnie tworzącymi artystkami i artystami z Polski i zagranicy.

19 kwietnia br. w Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, otwarta zostanie wystawa pt. „System wczesnego ostrzegania”. Punktem wyjścia ekspozycji są obrazy Rajmunda Ziemskiego, jednego z najwybitniejszych przedstawicieli powojennego malarstwa polskiego, zestawione z pracami współcześnie tworzących artystek i artystów z Polski i zagranicy: Matthiasa Garffa, Diany Lelonek, Joanny Rajkowskiej, Anny Siekierskiej, Bartka Zalewskiego, Weroniki Zalewskiej i Zoe (Małgorzaty Gurowskiej i Agaty Szydłowskiej). Wszystkie prace łączy niepokój twórców o przyszłość ziemi, natury i człowieka. Kuratorką ekspozycji jest Diana Lelonek, artystka wizualna, po raz pierwszy występująca w tej roli, we współpracy z Joanną Kanią. Inicjatorem wystawy jest Fundacja Rajmunda Ziemskiego - Ziemski Art, która od 2023 r. zajmuje się twórczym zarządzaniem spuścizną Rajmunda Ziemskiego. Wystawa potrwa do 26 maja br.

„Ptaki” i „Oczy” w twórczości Rajmunda Ziemskiego

Rajmund Ziemski (1930-2005) jest zaliczany do grona czołowych polskich malarzy drugiej połowy XX wieku. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli nurtu abstrakcji niegeometrycznej. To wizjoner i prekursor jakże aktualnych dziś tematów z obszaru ekologii, zagrożeń cywilizacyjnych oraz świata ludzkich i nieludzkich emocji.

Punktem wyjścia wystawy „System Wczesnego Ostrzegania” są obrazy artysty z dwóch cyklów – „Ptaki” i „Oczy”, w których Ziemski uwrażliwia odbiorców na kwestie ekologii, sytuacji i odpowiedzialności człowieka wobec innych gatunków i całego istnienia. „Ptaki” Rajmunda Ziemskiego powstawały w latach 1956-59, kiedy Ziemski był dwudziestokilkuletnim absolwentem ASP. To krótki, lecz wyrazisty etap w jego twórczości. Cykl, obejmujący prace na papierze i obrazy olejne, przedstawia na początku realistyczne wizerunki ptaków, by ewoluować w kierunku ludzko-ptasich istot. „Pejzaże” z lat 1967-69 są z kolei pracami dojrzałego malarza, mającego za sobą dekadę aktywnego udziału w życiu artystycznym. Ich charakterystycznym elementem są wpatrujące się w odbiorcę niepokojące oczy.

Fot. Materiały partnera Fot. Materiały partnera

Zarówno cykl Ptaki, jak i Oczy daje nam możliwość bezpośredniego spotkania z ludzko-nieludzkimi hybrydami. Zanurzone w toksycznych substancjach i odpadach oczy wpatrują się w widza. W obrazach tych czuć bliskość do Mortonowskiej „lepkości” i toksyczności krajobrazu antropocenu. O skażeniu nuklearnym wspominał też wielokrotnie sam Ziemski. Pejzaże jego autorstwa są jak najdalsze od przedstawiania wizji łagodnej, wyidealizowanej przyrody. Wręcz przeciwnie - konfrontują nas z widokiem skażonego, toksycznego krajobrazu, w którym wszystkie istoty - zarówno te ludzkie jak i nie-ludzkie - uczą się funkcjonować, próbują przetrwać lub wspólnie stają w obliczu wymierania. W czasach polikryzysów, w obliczu katastrofy klimatycznej i widma wojny obrazy Rajmunda Ziemskiego są niezwykle aktualne – komentuje swój wybór Diana Lelonek, kuratorka wystawy „System wczesnego ostrzegania”.

System wczesnego ostrzegania

Nazwa wystawy „System wczesnego ostrzegania” bierze się z funkcji, jaką w kopalniach XX wieku pełniła klatka z kanarkiem. Stanowiła ona „żywy” czujnik, który ostrzegał górników przed niebezpieczeństwem wybuchu. Kanarki są bardzo wrażliwe na gazy, szczególnie toksycznego tlenku węgla. Ptak bardzo szybko odczuwa jego obecność, w widoczny sposób zmienia się jego zachowanie – traci przytomność i przestaje śpiewać, co dawało górnikom sygnał do ewakuacji. W kopalniach od 1986 roku używa się już elektronicznych czujników, mimo to przetrwał idiom „Canary in the coal mine”. Jest on używany jako określenie wrażliwej osoby, która z wyprzedzeniem wychwytuje zmiany i ostrzega przed zbliżającą się katastrofą. Czy podobną rolę pełnią artyści? Czy intuicja artystek i artystów może być również traktowana jako system wczesnego ostrzegania? Czy poprzez swoją twórczość i zaangażowanie są w stanie zasygnalizować zbliżające się niebezpieczeństwo? Pytania te stawia kuratorka wystawy „System wczesnego ostrzegania”, Diana Lelonek.

Rajmund Ziemski uważa, że rolą artystów jest właśnie ostrzeganie. Sam o swoich płótnach mówił jak o ostrzegawczych komunikatach: Współczesna cywilizacja zafundowała nam tyle gróźb, z groźbą atomowej zagłady na czele, że sądzę, iż podstawowym zadaniem artystów w tej chwili jest: ostrzegać. I to właśnie chcę robić. Moje obrazy nie mówią o urokach świata, a przestrzegają przed najgorszym, przed obłędem, przed dehumanizacją. Moje intencje są jasne. Obawa wynikająca z troski i miłości to zupełnie coś innego niż przerażenie. Artysta odnosił się wtedy do bezpośredniego zagrożenia, jakim w latach 60-tych była wojna atomowa czy pierwsza morska katastrofa ekologiczna, mająca miejsce w marcu 1967 u brzegów Europy. Oba zdarzenia – konflikt atomowy i zatrucie środowiska przez człowieka są niepokojąco obecne także współcześnie.

Fot. Materiały partnera Fot. Materiały partnera

Wystawa „System wczesnego ostrzegania” koncentruje się na temacie współistnienia ludzi i ptaków. Ptaki są współmieszkańcami miast, współdzielą przestrzeń miejską razem z ludźmi. Są jednocześnie ofiarami działalności człowieka – wiele gatunków znika z naszego krajobrazu, ich populacja maleje. Z drugiej strony, ptaki świetnie przystosowują się do trudnych warunków życia, „są mistrzami adaptacji do toksycznych warunków” i podejmują różne strategie przetrwania oraz przystosowania się do trudnej rzeczywistości. Ten właśnie temat podejmują projekty Anny Siekierskiej, Małgorzaty Gurowskiej i Agaty Szydłowskiej, które zobaczymy na wystawie przygotowanej przez Lelonek. Matthias Garff konstruuje wielkoformatowe ptaki przy użyciu odpadów i złomu – jego prace doskonale nawiązują do ptasich wizerunków na obrazach Ziemskiego.

Ludzie, podobnie jak ptaki, także szukają możliwości przetrwania, korzystając przy tym z tych samych ścieżek migracji co ptaki. Przy czym ptaki, w przeciwieństwie do ludzi, mogą bez problemu przelecieć nad granicami państw narodowych. Odpowiednikiem kolców na gołębie, których celem jest odganianie niechcianych ptaków, są kolce na niechcianych ludzi – te, które wieńczą bariery na granicach państw lub te, które umieszczane są na przystankach autobusowych, do czego nawiązują obiekty Małgorzaty Gurowskiej i Agaty Szydłowskiej. Te wspólne wielowarstwowe uwikłania ciał ludzkich i nie-ludzkich widoczne są również w pracy wideo Weroniki Zalewskiej – opisuje prace Diana Lelonek.

Być może bliższe i uważniejsze przyjrzenie się ptakom może pomóc również nam, ludziom w porę zauważyć zbliżające się zagrożenia. Temat kryzysu klimatycznego i wyzwań, jakie stoją przed ludzkością podejmuje wprost projekt Bartka Zalewskiego. Joanna Rajkowska natomiast w przejmującym cyklu kolaży poświęconym Gazie opowiada nam o tym, jak ludobójstwo idzie w parze z ekobójstwem.

Wystawa „System wczesnego ostrzegania” organizowana w ASP Warszawa jest kolejnym projektem podejmującym temat dorobku artystycznego Rajmunda Ziemskiego w 2024 roku.

Od 12 kwietnia do 8 września br. w Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu będzie można oglądać wystawę „Rajmund Ziemski. Znak i Kolor”, a od 7 czerwca do 25 sierpnia br. do Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zostanie przeniesiona wystawa „System wczesnego ostrzegania”.

Radom i Warszawa nie są przypadkowymi lokacjami. Rajmund Ziemski był mocno z nimi związany. Radom to miasto, w którym artysta urodził się i spędził dzieciństwo, natomiast w Warszawie tworzył przez całe swoje dorosłe życie. Blisko 50 lat związany był z tutejszą ASP: najpierw jako student a potem jako pedagog. Był niezwykle zaangażowanym w pracę dydaktyczną profesorem, cenionym i szanowanym przez studentów. Realizacja wystawy umożliwia symboliczny powrót Rajmunda Ziemskiego do Akademii, z przesłaniem dla młodych artystów o niezwykle odpowiedzialnej roli artysty malarza we współczesnym świecie. To kolejny krok do przywrócenia tego wybitnego twórcy do obiegu polskiej i międzynarodowej sztuki – mówi Katarzyna Ziemska z Fundacji Rajmunda Ziemskiego, Ziemski Art.

Wystawie „System wczesnego ostrzegania” towarzyszyć będą liczne wydarzenia, które pozwolą przybliżyć sylwetkę Ziemskiego i założenia wystawy: wernisaż i finisaż, spacery kuratorskie, spotkania w warszawskiej pracowni artysty, wpisanej na listę Warszawskich Historycznych Pracowni Artystycznych. Głównym punktem będzie debata, podczas której zaproszeni goście odpowiedzą na pytanie „Czy intuicja artystek/artystów może być systemem wczesnego ostrzegania?” (24 maja 2024, ASP Warszawa).

Katalog zostanie wydany w jęz. polskim i angielskim z tekstami Diany Lelonek, Joanny Kani, Jakuba Gawkowskiego, Stanisława Łubieńskiego i Piotra Sarzyńskiego. W publikacji znajdzie się również zapis debaty.

Fot. Materiały partnera Fot. Materiały partnera

Biogram artysty

Rajmund Ziemski (1930-2005), absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP w pracowni Artura Nachta-Samborskiego, 1955. Przez całe życie zawodowe związany z macierzystą uczelnią. Od 1958 r. pedagog, w latach 1960-67 asystent w pracowni malarstwa Jana Cybisa. Od 1967 prowadził samodzielną pracownię malarstwa, początkowo na Wydziale Architektury Wnętrz, a od 1978 do 2000 r. dyplomującą pracownię na Wydziale Malarstwa. Aktywny uczestnik życia artystycznego, postrzegany najczęściej jako spadkobierca tradycji kolorystów i zarazem istotny twórca ekspresyjnego nurtu malarstwa materii. W 1979 laureat Nagrody im. Jana Cybisa, najważniejszej nagrody polskiej przyznawanej malarzom.

Rajmund Ziemski, pomimo powszechnego uznania, nie zabiegał o sukces mierzony popularnością. Przeciwnie, był człowiekiem skromnym, głęboko skupionym na swej pracy artystycznej i działalności dydaktycznej. Malował lub rysował codziennie, nieprzerwanie przez kilkadziesiąt lat, pozostawiając po sobie ogromną spuściznę. Ziemski należy do pokolenia malarzy, które debiutowało w grudniu 1954 roku na słynnej X Jubileuszowej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale. W latach 60. i 70. brał udział w ważnych prezentacjach młodej sztuki polskiej w Stanach Zjednoczonych, Francji, Belgii, Niemczech, Danii, Szwajcarii, Austrii i Szwecji. Łącznie uczestniczył w ponad stu wystawach zbiorowych.

Pierwsza wystawa indywidualna malarza odbyła się w warszawskiej Galerii Sztuki Nowoczesnej (Krzywe Koło) w 1957 r. W czasie swej działalności artystycznej zorganizował w sumie 30 wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, m.in. w Waszyngtonie, Chicago, Wiedniu czy Brukseli.

Obecnie prace Rajmunda Ziemskiego znajdują się w muzeach zagranicznych, najważniejszych muzeach polskich i w kolekcjach prywatnych. W roku 2010, pięć lat po śmierci artysty, Zachęta gościła wystawę retrospektywną: „Rajmund Ziemski. Pejzaż 1953-2005”.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze