fbpx

Lista UNESCO w Polsce

lista UNESCO w Polsce
123rf.com

Na liście dziedzictwa UNESCO jest trzynaście obiektów z Polski. Jako pierwsze i znalazły się na niej: Stare Miasto w Krakowie i Kopalnia soli w Wieliczce. Jakie jeszcze polskie miejsca trafiły do tego rejestru dziedzictwa kulturalnego i naturalnego?

Stare Miasto w Krakowie

Lista Unesco w Polsce
123rf.com

Dobro kulturowe wpisane na listę UNESCO obejmuje: wzgórze Wawel z zamkiem królewskim i katedrą, dawne miasto średniowieczne w obrębie murów obronnych, średniowieczny obszar dzielnicy wraz z przedmieściem Stradom. Kraków znalazł się na liście w dwunastce pierwszych wpisanych obiektów, już w 1978.

Kopalnia soli w Wieliczce

Lista UNESCO w Polsce
123rf.com

Kopalnia w Wieliczce została wpisana na listę UNESCO razem ze Starym Miastem w Krakowie już w 1978. Trasa dla zwiedzających istnieje od przełomu XVIII i XIX w. i obecnie obejmuje dwadzieścia komór. Na zdjęciu Kaplica św. Kingi.

Auschwitz-Birkenau

lista Unesco w Polsce
123rf.com

Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady w latach 1940-1945, największy w III Rzeszy. W 1947 na terenie obozu powstało muzeum. Na liście UNESCO jest od 1979 jako symbol wszystkich obozów koncentracyjnych i obozów zagłady na świecie.

Puszcza Białowieska

Białowieski Park Narodowy to ostatni naturalny ekosystem leśny w Europie, bogaty w rzadkie gatunki flory i fauny. Leży na terenie dwóch krajów: Polski i Białorusi. Polska część została wpisana na listę dziedzictwa naturalnego w 1979, białoruska – w 1992.

Stare Miasto w Warszawie

Lista UNESCO w Polsce
123rf.com

Stare Miasto w Warszawie znalazło się na liście UNESCO 2 września 1980. Doceniono wysiłek wyjątkowej rekonstrukcji kompletnego zespołu historycznego.

 

Zamek krzyżacki w Malborku

Lista Unesco w Polsce
123rf.com

Kompleks zamkowy składa z trzech obiektów: Zamek Wysoki, Zamek Średni, Zamek Niski, połączonych wspólną fortyfikacją. Jest to największy ceglany zespół warowny na świecie, wpisany na listę UNESCO w 1997.

Stare Miasto w Zamościu

lista UNESCO w Polsce
123rf.com

Stare Miasto w Zamościu to unikalny zespół architektoniczny, w którym wyróżnia się m.in. Ratusz czy kamienice ormiańskie na rynku. Miasto zostało zaprojektowane przez Bernarda Morando na zlecenie Jana Zamoyskiego. Zachowany w znacznej części układ miejski został wpisany na listę UNESCO w 1992 jako przykład zabudowy renesansowej.

Średniowieczny zespół miejski Torunia

lista UNESCO w Polsce
123rf.com

Zespół miejski trafił na listę UNESCO w 1997, podobnie jak Zamek w Malborku. I podobnie jak zamek swój początek zawdzięcza Zakonowi Krzyżackiemu, który już w XIII w. uznał Toruń za bazę wypadową do wypraw na Prusy. Na zdjęciu Dom Kopernika, jedna ze średniowiecznych budowli, dzięki którym miasto zostało uznane za część światowego dziedzictwa kulturalnego.

Kalwaria Zebrzydowska

Lista UNESCO w Polsce
123rf.com

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej powstało na początku XVIII w. na wzór drogi krzyżowej w Jerozolimie. Od 1 grudnia 1999 figuruje na liście UNESCO pod nazwą „Krajobrazowy Zespół Manierystycznego Parku w Kalwarii Zebrzydowskiej”, jako jedyna kalwaria na świecie.

 

Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy

Kościoły Pokoju powstały w II połowie XVII w. Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej cesarz niemiecki zgodził się, aby luteranie na Śląsku mogli wybudować – na własny koszt – świątynie. Zgoda wiązała się z wieloma ograniczeniami, m.in. użyciem materiałów nietrwałych czy usytuowaniem poza granicami miasta. Powstały kościoły w Jaworze, Świdnicy i nieistniejący już w Głogowie. Obiekty są na liście UNESCO od 2001.

Drewniane kościoły południowej Małopolski

Binarowa, Blizne, Dębno, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa zostały wpisane na listę UNESCO w 2003. Na zdjęciu kościół w Binarowej, której Miron Białoszewski, poświęcił jedną ze swoich podkarpackich pieśni.

Park Mużakowski

Park jest jednym z najpiękniejszych ogrodów w Europie. Powstał w I połowie XIX w. na ziemiach należących do pruskiego arystokraty, księcia Hermanna von Pückler-Muskau. Obecnie leży częściowo w Polsce, a częściowo w Niemczech – znany jest więc pod dwiema nazwami: Park Mużakowski albo Park Muskau. Na liście UNESCO znalazł się w 2004.

Hala Stulecia we Wrocławiu

Lista UNESCO w Polsce
123rf.com

To najmłodszy obiekt na polskiej liście UNESCO. Powstał w latach 1911-1913 z okazji stulecia odezwy Fryderyka Wilhelma III wzywającej naród do oporu przeciwko Napoleonowi Bonaparte. W czasach PRL hala gościła m.in. uczestników Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju w 1948.