Psychoterapia Gestalt, cz.1

Psychoterapia gestalt
123rf.com

Jak się teraz czujesz? Jakie uczucie towarzyszy Ci, kiedy to mówisz? Jak doświadczasz tego uczucia w ciele? Jak to, czego doświadczasz „tu i teraz” odnosi się do Twojego życia? Jak się masz ze mną? – takie lub podobne pytania, możesz usłyszeć podczas spotkania w gabinecie u psychoterapeuty GESTALT.
Psychoterapia Gestalt osadzona jest w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym. Jej podstawowe założenia, stworzone przez Fredericka Perlsa, to przede wszystkim doświadczanie życia w teraźniejszości, czyli słynne „tu i teraz”. Kiedy jesteśmy zatopieni w myśleniu o przeszłości, o tym co było, jak było, o tym, co nam się zdarzyło „kiedyś”… lub analogicznie, kiedy nasze myśli wybiegają ku przyszłości, zastanawiamy się, jak będzie „wtedy”, co się stanie gdy…. nie mamy przestrzeni w sobie na to, by skoncentrować się na przeżywaniu życia w danym momencie, w teraźniejszości.

Twórcy Gestalt postrzegali człowieka i jego problemy w sposób holistyczny – według nich zarówno psychika, jak i ciało znają odpowiedź na to, czego potrzebujemy. Człowiek w sposób naturalny dąży do zachowania równowagi organizmu (proces homeostazy).

Nadrzędnym celem terapii Gestalt jest poszerzenie świadomości człowieka, czyli rozumienie tego co się w danym momencie dzieje w sferze uczuć, myśli, zachowań i ciała. Świadomość rozumiana jest, jako źródło zdrowia i choroby. W procesie od nieświadomości do świadomości, opartym na relacji JA – TY, osoba uczy się rozpoznawać swoje potrzeby i zaspokajać je. Bierze całkowitą odpowiedzialność za dokonywane wybory w poczuciu wolności, a nie pod presją powinności czy wymagań zewnętrznych.

Kto może korzystać z terapii GESTALT?

Terapia w nurcie Gestalt jest adresowana do osób dorosłych, młodzieży, par i rodzin. Nie ma konkretnych wskazań lub przeciwskazań do odbycia terapii w tej modalności.

Do gabinetu terapeuty Gestalt możesz przyjść w momencie przeżywania: kryzysu emocjonalnego, objawów psychosomatycznych, trudności w relacjach z dziećmi, partnerem, w pracy, obniżonego nastroju lub depresji, objawów nerwicowych, doświadczania lęku, żałoby czy straty.

Terapia Gestalt jest także idealna dla osób pragnących rozwijać się, odkrywać swoją tożsamość, swoje prawdziwe „self” i kształtować osobowość.