Tag: konflikt wewnętrzny

Jak uzdrowić swój własny świat?

Globalne demony wyrastają z osobistych. To właśnie one powodują bezmiar cierpienia w postaci wojen, dyskryminacji, chciwości, nienawiści, niszczenia środowiska, głodu i chorób. To, co nieuzdrowione w nas, pojawia się jako zewnętrzny demon – mówi Tsultrim Allione.

toksyczny wstyd

Jak pokonać toksyczny wstyd?

Pisze się o nim niewiele. Bo wstyd to wstydliwy temat. I bardzo słabo znana emocja. Działa więc podstępnie, w ukryciu. I – jak mówi amerykański terapeuta John Bradshaw – zniewala. Co zrobić ze wstydem? Pierwszy odruch to ukryć. Tylko że wtedy stracimy siebie.

Laboratorium konfliktu wewnętrznego – ćwiczenia

Raz jesteś silną, pewną siebie kobietą, innym razem delikatną kobietką, a jeszcze innym przestraszonym dzieckiem. To normalne – na naszą osobowość składają się wewnętrzne postaci, które często mają sprzeczne pomysły na życie. Dobrze, żeby potrafiły ze sobą negocjować. Ćwiczenia opracowane przez Agnieszkę Wróblewską.

Wojna o pokój

Cel – nie dać się stresom. Strategia – chronić własną energię. Przede wszystkim przed… nami samymi. Bo nic nas tak nie osłabia jak wewnętrzny chaos i konflikty. Spójność, harmonia i świadomość siebie to nasze najważniejsze zasoby – tłumaczy coach Lidia Czarkowska.

Gdy nie potrafię zakończyć wielu spraw…

Chyba każdy ma na swoim koncie jakieś niezałatwione, niedomknięte sprawy. Niedokończone studia, kursy, niezaliczony egzamin. Czasem są to drobne, codzienne „błahostki“. Niby przeszliśmy na tym do porządku dziennego, a jednak gdzieś nas to męczy.

Duch pieniędzy – ćwiczenie

Praca nad psychiką, wewnętrzne przemiany, mają odzwierciedlenie w rzeczywistości zewnętrznej. Zmieniając siebie, zmieniamy nasz świat. Czy może to dotyczyć również zawartości naszego portfela? Czasami tak, szczególnie, jeżeli kłopoty finansowe przydarzają nam się, ponieważ są przejawem czegoś więcej, jakiegoś nierozwiązanego konfliktu wewnętrznego.