Tag: rozmowy o pieniądzach

Jak rozmawiać o podwyżce?

Początek roku może być dobrą okazją do negocjacji podwyżki. Jak przygotować się do takiej rozmowy z przełożonym?

Czy zarobki powinny być jawne?

W Europie coraz częściej mówi się o jawności płac, gdyż właśnie najgorzej zarabiający pracownicy nie chcą być wykorzystywani na rynku pracy. W Polsce o wysokości wynagrodzeń mówi się niechętnie.

Jak prosić o podwyżkę?

Większość z nas chciałaby zarabiać więcej. Mamy jednak kłopot z proszeniem o podwyżkę. Problem dotyczy szczególnie kobiet, które w wielu branżach padają ofiarą nierówności w wynagrodzeniach między kobietą a mężczyzną na tym samym stanowisku. Trenerka biznesu, Marta Skiba, radzi, jak i kiedy rozmawiać o podwyżce.

Felieton Hanny Samson: Zasada ograniczonego zaufania

Z badań wynika, że jesteśmy strasznie podejrzliwi. W 2015 roku zaufanie wobec innych

ludzi deklarowało jedynie 15,4 proc. Polaków. Ale wystarczy, że ktoś z tych innych

zostanie naszym partnerem, by nasza ufność nie miała granic.

Jak pieniądze wpływają na dzieci?

Sam widok pieniędzy lub chwilowy kontakt z nimi może wywołać u małych dzieci zachowania samolubne i antyspołeczne, ale jednocześnie zwiększyć ich wytrwałość i skuteczność przy pracy nad trudnymi zadaniami. Takie wnioski płyną z serii eksperymentów przeprowadzonych przez międzynarodowy zespół badaczy z wrocławskiego Wydziału Uniwersytetu SWPS oraz z University Illinois w Chicago i University of Minnesota.

„Pieniądze”. Ksiądz Jacek Wiosna Stryczek

Ksiądz Jacek Wiosna Stryczek – ten, który odpowiada za „Szlachetną paczkę” – stara się oswoić temat zarabiania, bogacenia się i dzielenia się majątkiem z potrzebującymi. Nie wierzysz, że duchowny może być skutecznym doradcą finansowym? Uwierz. Co ci szkodzi?

Jak zarobki wpływają na związek?

Uczestnicy badania „Polacy mówią o płacy” przeprowadzonego przez serwis Pracuj.pl deklarują, że wysokość zarobków nie ma szczególnego wpływu na jakość związków.

Czy Polacy są uczciwi?

W 2009 roku CBOS zbadał wartości istotne dla Polaków po 20 latach przemian. Aż 84% ankietowanych zadeklarowało, że chciałoby przekazać najmłodszemu pokoleniu przekonanie, że w życiu warto zawsze i niezależnie od okoliczności być uczciwym. W kolejnym badaniu ośrodka przeprowadzonym 4 lata później uczciwość znalazła się na 3. miejscu najważniejszych wartości dla Polaków z wynikiem 26 %. Tymczasem na zachowanie dobrego zdrowia i szczęście rodzinne wskazało odpowiednio 84% i 74% ankietowanych. Ale co właściwie rozumiemy przez uczciwość?

Podejście do pieniędzy tworzy się w dzieciństwie

Zarządzanie własnym budżetem to nie tylko zbiór wyuczonych zasad, ale ogólna postawa. W wychowaniu warto uwzględnić naukę sprawnego poruszania się w świecie pieniędzy, ponieważ choć nie każde dziecko wyrośnie na specjalistę od inwestycji, to każdy dorosły musi podejmować decyzje finansowe.