fbpx

I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej

I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej
Materiały prasowe

Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie oraz Zespół Ekspertów ds. Dziedzictwa Kulturowego Grupy Wyszegradzkiej organizują pierwszą edycję Forum Dziedzictwa Europy Środkowej.

Organizowana jako spotkanie eksperckie w ramach polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej pierwsza edycja Forum będzie okazją do podsumowania dwudziestu lat transformacji w obszarze kultury i dziedzictwa w regionie oraz wskazania wspólnych problemów i nowych wyzwań w tym zakresie. Adresujemy ją do osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityk kulturalnych, ekspertów i specjalistów w zakresie ochrony i zarządzania dziedzictwem kulturowym, jak również do opiekunów oraz zarządców obiektów i miejsc historycznych z Europy Środkowej.

W związku z rosnącym znaczeniem współpracy wyszegradzkiej Forum, stanowiąc merytoryczny wkład V4 w zagadnienia europejskiego dziedzictwa kulturowego, powinno stać się głosem szeroko rozumianej Europy Środkowej skierowanym do Brukseli w sprawach dziedzictwa oraz jego ochrony i zarządzania. Intencją organizatorów jest aby pierwsza edycja Forum zgromadziła nie tylko wybitnych referentów, specjalistów z Czech, Węgier, Słowacji i Polski, ale również zachęciła do udziału, w tej i kolejnych edycjach, ekspertów i przedstawicieli instytucji z innych krajów regionu.

I Forum Dziedzictwa Europy Środkowej odbędzie się w dniach 7-9 lipca 2011.

Bieżące informacje o Forum znajdują się na stronie http://www.mck.krakow.pl