1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia
  4. >
  5. Ubezpieczenie OC: Jak towarzystwa zaniżają odszkodowania?

Ubezpieczenie OC: Jak towarzystwa zaniżają odszkodowania?

Wydawać by się mogło, że OC to ubezpieczenie regulowane ustawą, a więc absolutne i niepodlegające negocjacjom czy interpretacjom. Tymczasem towarzystwa mają swoje sposoby na to, by sterować wysokością odszkodowań wypłacanych z tytułu ubezpieczenia OC. Zobacz, w jakich sytuacjach ubezpieczyciel może zaniżyć wysokość twojej rekompensaty.

Zaniżanie wartości pojazdu

Do wyliczania wysokości odszkodowania ubezpieczyciele potrzebują informacji o tym, jaka była wartość pojazdu w momencie zdarzenia. W tym celu korzystają z profesjonalnych systemów, np. Eurotaxu czy Audatexu. Wystarczy jednak, że wprowadzone do oprogramowania dane będą niepełne lub zbyt ogólne, a wybrany program wyświetli zaniżony wynik. Dlatego zawsze sprawdzaj, na jakich zasadach towarzystwo, w którym zakupiłaś ubezpieczenie OC, dokonało kalkulacji wartości twojego pojazdu. W razie wątpliwości skorzystaj z opinii niezależnego rzeczoznawcy.

Zaniżanie wartości pojazdu ma szczególne znaczenie w przypadku tzw. szkód całkowitych, a więc takich, których koszt naprawy przekracza 70% wartości samochodu. Ubezpieczyciele często zaniżają w takich sytuacjach wartość pojazdu, a następnie zawyżają wartość wraku, dzięki czemu mogą płacą niższe odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC. Dla właściciela zniszczonego pojazdu oznacza to, że odszkodowanie, które otrzyma od towarzystwa z pewnością nie wystarczy na zakup podobnego samochodu jak ten, który właśnie stracił.

Masz przykre doświadczenia ze swoim ubezpieczycielem i chcesz rozwiązać umowę? Na dowiesz się, kiedy i na jakich zasadach możesz wypowiedzieć swoją aktualną umowę ubezpieczenia OC.

Zaniżanie kosztów naprawy

Powszechną praktyką jest zaniżanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe kosztów naprawy pojazdów. Wychodzą one z założenia, że skoro w momencie szkody samochód był już przez jakiś czas używany, zużyciu uległy także jego części. Ubezpieczyciele powołują się w takich wypadkach na tzw. amortyzację lub urealnienie wartości części i z tego tytułu obniżają kwoty odszkodowań średnio o 5-30%.

Jednocześnie stanowisko Sądu Najwyższego jest jasne – w większości przypadków wymiana części na nowe jest uzasadniona, a potrącenia, które stosują ubezpieczyciele w tym obszarze – niedopuszczalne. Jedynie sytuacja, w której wymiana uszkodzonej części na nową doprowadziłaby do wzrostu wartości samochodu, jest podstawą dla ubezpieczyciela do obniżenia rekompensaty o kwotę takiego wzrostu.

Wyliczanie szkody na podstawie cen zamienników

Części alternatywne do samochodów (tzw. części PJ, czyli porównywalnej jakości) są tańsze niż części oryginalne (tzw. części O). Dlatego ubezpieczyciel może chcieć wyliczyć wysokość rekompensaty z tytułu ubezpieczenia OC na podstawie cen zamienników. Pamiętaj jednak, że nie zawsze towarzystwo ma do tego prawo.

Według ustawy naprawa pojazdu w ramach ubezpieczenia OC powinna odbyć się zgodnie z twoim życzeniem, a więc zawsze masz prawo zażądać naprawy pojazdu na częściach oryginalnych. Oczywiście jeżeli przed szkodą używałaś zamienników, za części oryginalne podczas naprawy będziesz musiała dopłacić. Natomiast jeśli wymiany wymagają części oryginalne, ubezpieczyciel ma prawny obowiązek naprawić auto przez przywrócenie do stanu poprzedniego, a więc także przy użyciu części oryginalnych.

Niższe odszkodowania z ubezpieczenia OC – na co jeszcze uważać?

Lista sytuacji, w których ubezpieczyciele zaniżają kwoty odszkodowań, jest długa. Poza wymienionymi wyżej okolicznościami zwróć także uwagę na to, czy:

l ubezpieczyciel jest gotów ponieść koszty auta zastępczego, które wypożyczyłaś na czas naprawy Twojego pojazdu, czy może przenosi tę odpowiedzialność na ciebie. Zdarza się, że towarzystwa nie chcą ponosić kosztów auta zastępczego, twierdząc, że nie należy się ono osobom fizycznym, a więc tym, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej;

l wyliczając odszkodowanie, zakład ubezpieczeń bierze pod uwagę uśrednione stawki za roboczogodziny warsztatu czy indywidualne stawki warsztatu, w którym naprawiasz pojazd. Pamiętaj, że masz pełne prawo do wyboru warsztatu, a ubezpieczenie OC powinno pokryć koszty związane z tą naprawą. Uśrednianie stawek za roboczogodziny nie ma więc podstaw prawnych;

l wypłacona Ci rekompensata jest powiększona o podatek VAT. Jako osoba fizyczna, kupując towary czy płacąc za usługi, ponosisz także koszty VAT-u. Dlatego odszkodowanie z ubezpieczenia OC powinno zostać ci wypłacone jako określona kwota + VAT.

Pamiętaj, że jeśli masz wątpliwości co do zasad, na jakich ubezpieczyciel zamierza wypłacić Ci odszkodowanie, możesz odwołać się od tej decyzji. Towarzystwo ma 30 dni na rozpatrzenie twojej skargi. Po tym terminie Twoje zażalenie zostanie rozpatrzone na Twoją korzyść. Jeśli jednak w terminie 30 dni ubezpieczyciel negatywnie ustosunkuje się do twojej skargi, swoich praw możesz dochodzić u Rzecznika Finansowego, a następnie jeszcze wyżej – w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego.

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze