fbpx

Segregacja śmieci w Polsce – nowe przepisy

Segregacja śmieci w Polsce - nowe przepisy
123rf.com

Już za niecały rok zaczną obowiązywać nowe zasady odbioru śmieci. Zmiany mają na celu promowanie zachowań proekologicznych i spełnienie przez Polskę wymagań dotyczących odzysku odpadów.

123rf.com

Dotychczas właściciele domów wolnostojących musieli samodzielnie podpisywać umowy z firmą zajmującą się wywozem śmieci z posesji. Niestety dla wielu bardziej opłacalne było wyrzucanie odpadów na dziko lub spalanie ich w domowych piecach. Postanowiono zatem zmienić przepisy, tak żeby wyeliminować zachowania, które nie tylko zagrażają środowisku naturalnemu, ale są również niebezpieczne. Od 1 lipca 2013 roku obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie gmina, na terenie której znajduje się dana nieruchomość.

Zgodnie z procedurami zamówień publicznych gmina wy bierze przedsiębiorstwa, które będą odbierać odpady od wszystkich właścicieli nieruchomości. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy będą uiszczać opłatę opartą na określonej przez gminę podstawowej stawce. Ale dla tych, którzy będą segregować odpady, stawka obowiązkowa ma być niższa. Co więcej, gmina będzie również musiała sprawować nadzór nad dalszym losem odpadów, w tym wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Z pozyskanych pieniędzy gmina będzie więc opłacać przyjmowanie, wywóz i segregację odpadów, punkty zbiórki selektywnej oraz administrację obsługującą cały system. Wysokość opłaty zostanie ustalona na podstawie stawki uchwalonej przez radę gminy w przeliczeniu na mieszkańca albo na podstawie ilości zużytej wody w danej nieruchomości, albo na podstawie powierzchni lokalu mieszkalnego do stawki opłaty.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych (tj. szkoły, sklepy) opłata będzie zależeć od liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi w danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe przepisy służą temu, żeby Polska osiągnęła do końca grudnia 2020 r. co najmniej 50 proc. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz co najmniej 70 proc. poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne).