fbpx

Zdrowe jajka od kur z chowu ekologicznego lub wolnego wybiegu

Zdrowe jajka od kur z chowu ekologicznego lub wolnego wybiegu
123rf.com

W Polsce hoduje się blisko 40 milionów kur niosek. 87% stanowią klatkowe hodowle kur, 10% to chów ściółkowy, a tylko 3% to chowy wolnowybiegowe i ekologiczne. Klub Gaja zachęca, by przez cały rok kupować oznaczone numerami 0 i 1. Są nie tylko zdrowsze, ale też pochodzą z hodowli, które dbają o dobrostan zwierząt.
Rocznie w Polsce produkowanych jest około 10 miliardów jajek, przy czym jedna kura statystycznie znosi około 209 jajek w ciągu roku. W przydomowych gospodarstwach kury żyją nawet 10 lat, natomiast w hodowli przemysłowej tylko ok. 1,5 roku.

Co oznaczają numery na jajkach?

  • Oznaczenie 0 jest zarezerwowane jajek od kur z hodowli ekologicznych, które zapewniają najlepsze warunki dla ptactwa. Kury trzymane są w warunkach naturalnych i mogą swobodnie wychodzić na zewnątrz, więc – zasadniczo karmione zróżnicowaną paszę z certyfikatem ekologicznym – dodatkowo „dożywiają się” tym, co znajdą na wybiegu. Poza tym, hodowcy nie stymulują sztucznie nośności.
  • Numerem 1 oznaczane są jajka pochodzące od kur z hodowli wolnowybiegowej. Kury mają stały dostęp w ciągu dnia do wybiegu na świeżym powietrzu, zwykle pokrytego roślinnością. Mogą grzędować, kąpać się w piasku i wykazywać inne naturalne zachowania. Dostają pokarm, ale poza tym mają dostęp do ziaren oraz zieleniny.
  • Numerem 2 oznacza się jajka pochodzą od kur z hodowli ściółkowej, w której kury przebywają na stałe w budynku o dużej powierzchni. Mogą się w nim swobodnie poruszać, ale nie wychodzą na zewnątrz, więc nie widza słońca ani nie mają możliwości zaspokajania swoich naturalnych potrzeb i zachowań, takich jak grzebanie w ziemi czy kąpiele piaskowe.
  • Niestety najpopularniejszym typem jajek w Polsce są jajka oznaczone numerem 3, pochodzące z chowu klatkowego. Tysiące klatek ustawionych jedna na drugiej wzdłuż hali zastępują kurnik. Hals jest oświetlana jest sztucznie, a powietrze dochodzi z systemów wentylacyjnych. Kury nigdy nie opuszczają klatek i żywią się wyłącznie paszą przemysłową. Nie mają możliwości grzebania w ziemi, co stanowi ich naturalne zachowanie. Jajka z chowu klatkowego są najtańsze.