1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Psychologia
  4. >
  5. Psychologia pozytywna – odkryj swoje mocne strony i talenty

Psychologia pozytywna – odkryj swoje mocne strony i talenty

Psychologia pozytywna to wiedza o mocnych stronach i talentach, sposobach i środkach samodoskonalenia oraz wielkiej sztuce zwykłego życia. (Fot. Getty Images)
Psychologia pozytywna to wiedza o mocnych stronach i talentach, sposobach i środkach samodoskonalenia oraz wielkiej sztuce zwykłego życia. (Fot. Getty Images)
Fenomen psychologii pozytywnej polega na tym, że skupia się na potencjale człowieka. Nie jest ukierunkowana na naprawianie problemów, ale na poszukiwanie aspektów, które sprawiają, że warto żyć.

Zdecydowana większość z nas ma jedno bardzo konkretne skojarzenie z hasłem „psychologia”? To „ta od problemów”. Nic dziwnego, bo – jak pisze w swojej książce „Psychologia pozytywna w pigułce” Ilona Boniwell – psychologia częściej kładzie nacisk na deficyty jednostki niż na jej potencjał. I tłumaczy fenomen psychologii pozytywnej. Mówiąc krótko, dotyczy ona nie tego, jak przejść na przykład z poziomu -8 do -2, ale jak przejść z +2 do +8. I prawdopodobnie właśnie dlatego jest tak popularna. Bo – jak wspomina autorka – jest najpopularniejszym kursem na Harvardzie i przyciąga co semestr ponad tysiąc studentów. Dodaje, że obecnie University of Pennsylvania i University of East London oferują studia magisterskie w dziedzinie stosowanej psychologii pozytywnej dla wszystkich, którzy chcą pójść krok dalej w zrozumieniu i praktyce psychologii pozytywnej, a w innych krajach rozwija się wiele innych programów magisterskich. Nowoczesna psychologia pozytywna nie koncentruje się już wyłącznie w Filadelfii, czyli swoim miejscu narodzin, ponieważ nowe Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Pozytywnej zrzesza psychologów i praktyków z całego świata.

Dość o problemach

Pewnie większość z nas zetknęła się czy to w telewizji, prasie bądź Internecie z terminem „psychologia pozytywna”. Ale czym właściwie jest, czym się zajmuje? Psychologia pozytywna jest nauką o pozytywnych aspektach ludzkiego życia, takich jak szczęście, dobre samopoczucie i rozkwit – tłumaczy autorka i dodaje, że można ją podsumować słowami jej twórcy, czyli Martina Seligmana: jako naukowe studium optymalnego funkcjonowania człowieka, którego celem jest odkrywanie i promowanie czynników, które pozwalają jednostkom i społecznościom prosperować.

To dziedzina, która rozwija się bardzo szybko. Jej celem jest realizacja wiarygodnych badań empirycznych w takich obszarach, jak dobrostan, stan flow, mocne strony jednostki, mądrość, kreatywność, zdrowie psychiczne i cechy pozytywnych grup i instytucji.

Jak pisze Boniwell, przed II wojną światową psychologia miała w zasadzie trzy główne zadania: leczyć choroby psychiczne, poprawiać jakość normalnego życia oraz identyfikować, a także pielęgnować talenty. Po wojnie jednak te dwa ostatnie zadania zostały w pewnym sensie porzucone, a cała dziedzina skoncentrowała się głównie na leczeniu chorób psychicznych. Dlaczego? Trzeba pamiętać, że psychologia jako nauka jest w dużym stopniu uzależniona od finansowania przez instytucje rządowe – zrozumiałe, co stało się z tymi środkami po wojnie. Po kryzysie na taką skalę – pisze autorka – wszystkie zostały przeznaczone na badanie i leczenie chorób psychicznych. I właśnie w ten sposób psychologia odeszła od części swoich pierwotnych zadań i zaczęła funkcjonować w ramach modelu choroby. Model ten okazał się zresztą użyteczny. Powołując się na Seligmana, Boniwell podkreśla jego sukcesy – na przykład czternaście wcześniej nieuleczalnych chorób psychicznych (w tym depresja, zaburzenia osobowości i stany lękowe) można dziś skutecznie leczyć. Niemniej przyjęcie modelu choroby niosło ze sobą także koszty, w tym negatywne postrzeganie psychologów jako koncentrujących się na „ofiarach” i „patologiach”, brak działań na rzecz poprawy normalnego życia czy identyfikacji i wspierania wybitnych talentów – tłumaczy Ilona Boniwell. To dlatego dziś, kiedy słyszymy hasło psychologia, myślimy: „To ta od problemów”. I mamy niemal pewność, że kiedy nasz przyjaciel wybiera się do psychologa, nie robi tego po to, by się rozwijać, ale po to, by coś w swojej psychice „naprawić”.

Wielu psychologów przyznaje – pisze autorka – że niewiele wiemy o tym, co sprawia, że życie jest warte przeżycia, lub jak normalni ludzie rozwijają się w warunkach zwykłych, a nie tych ekstremalnych. I dodaje, że być może nadszedł czas, by przywrócić równowagę, wykorzystując zasoby psychologii do zdobywania wiedzy o normalnym i pełnym życiu, a nie tylko o sytuacjach, w których niezbędna jest pomoc. Być może nadszedł czas na gromadzenie wiedzy o mocnych stronach i talentach, wielkich osiągnięciach (w każdym znaczeniu tego słowa), najlepszych sposobach i środkach samodoskonalenia, satysfakcjonującej pracy i związkach oraz wielkiej sztuce zwykłego życia uprawianej w każdym zakątku naszej planety. To właśnie uzasadnienie powstania psychologii pozytywnej. A także tak wielkiego nią zainteresowania.

Subiektywnie, indywidualnie i grupowo

Nauka o psychologii pozytywnej koncentruje się na trzech poziomach:

1. Subiektywnym – obejmuje on badanie pozytywnych doświadczeń, takich jak radość, dobrostan, satysfakcja, zadowolenie, szczęście, optymizm i flow. Na tym poziomie chodzi o dobre samopoczucie, a nie o czynienie dobra czy bycie dobrym człowiekiem.

2. Indywidualnym – w tym przypadku celem jest identyfikacja komponentów „dobrego życia” i cech osobowych, które są niezbędne do bycia „dobrym człowiekiem”, poprzez analizę mocnych stron i zalet, ukierunkowania na przyszłość, zdolności do miłości, odwagi, wytrwałości, przebaczenia, oryginalności, mądrości, umiejętności interpersonalnych i uzdolnień.

3. Grupowym – tu psychologia pozytywna kładzie nacisk na cnoty obywatelskie, obowiązki społeczne, altruizm, uprzejmość, tolerancję, etykę pracy, instytucje i inne czynniki, które przyczyniają się do rozwoju postaw obywatelskich oraz na wychodzenia poza koncentrację wokół „ja”. Na tym poziomie chodzi raczej o podejmowanie działań lub pozytywnych zachowań, których celem jest coś większego niż my sami.

Więcej w książce: „Psychologia pozytywna w pigułce”

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Psychologia pozytywna w pigułce
Autopromocja
Psychologia pozytywna w pigułce Ilona Boniwell Zobacz ofertę promocyjną
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze