fbpx

Polacy uczą się języków – badanie CBOS

Polacy uczą się jezyków
123rf

Z naszą nauką języków obcych i posługiwaniem się nimi jest coraz lepiej. Co drugi dorosły Polak (51 proc.) potrafi porozumieć się w jakimś obcym języku – donosi najnowsze badanie CBOS.
I co optymistyczne – odsetek osób posiadających tę umiejętność systematycznie rośnie. Od roku 1997 zwiększył się łącznie o 14 punktów, z czego w ostatnich trzech latach liczba osób znających jakiś język obcy wzrosła z 46 proc. do 51 proc.

Które z języków obcych są wśród Polaków najpopularniejsze? Niezmiennie – angielski i rosyjski, przy czym o ile do 2006 roku najczęściej wykazywano znajomość języka rosyjskiego, o tyle w ostatnich latach prym wiedzie język angielski.

Wiąże się to z obserwowanym trendem, zgodnie z którym istotnie przybywa osób komunikujących się po angielsku (od 1997 roku łączny wzrost o 21 punktów procentowych), nieznacznie ubywa natomiast tych, którzy porozumiewają się w języku rosyjskim (od 1997 roku spadek o 5 punktów).

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” realizowanych w latach 1997 – 2012.

Polacy na rowerach – badanie CBOS – TUTAJ