Nadwaga i otyłość w ciąży

otylosc w ciazy
123rf.com

Prawie połowa kobiet w Polsce w wieku 20–40 lat zmaga się z nadwagą lub otyłością. Oba zjawiska stanowią poważne zagrożenie zdrowotne dla kobiet ciężarnych i ich dzieci, m.in. możliwość poronienia lub wystąpienia wad wrodzonych i wysokiej masy urodzeniowej dzieci. Z tymi problemami wspólnie walczą Instytut Żywności i Żywienia (IŻŻ) oraz Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” (IPCZD), realizując, w ramach projektu „Zachowaj równowagę”, program edukacyjny dla kobiet w ciąży i młodych mam, dotyczący prawidłowego żywienia i zalecanych form aktywności fizycznej.

Jak wynika z prowadzonych w Polsce badań około 49 proc. Polek w wieku 20-40 lat ma nadwagę lub otyłość. Tylko w latach 2010 i 2012 wśród kobiet, które urodziły dziecko, częstość występowania nadwagi i otyłości wynosiła odpowiednio 25 i 22,6 proc. Dane te potwierdzają rozprzestrzenianie się zjawiska nazywanego „globesity”, czyli globalnej epidemii otyłości. W przypadku omawianej grupy kobiet może mieć ono fatalne skutki zdrowotne zarówno dla matki jak i dla dziecka. Przyczyny takiego stanu rzeczy upatruje się w zbyt niskiej świadomości kobiet na temat właściwego żywienia i zalecanej aktywności fizycznej.

– Zbyt duża masa ciała u kobiet w ciąży może być przyczyną m.in. zwiększenia liczby przypadków podwyższonego ciśnienia tętniczego, cukrzycy czy choroby zakrzepowo-zatorowej. U matek z wysokimi wartościami BMI większe jest także ryzyko urodzenia martwego dziecka, przedwczesnego porodu, konieczności cesarskiego cięcia i wystąpienia poważnej wady wrodzonej. Po urodzeniu należy zaś liczyć się z nadwagą u matki i dużym prawdo­podobieństwem nadwagi i otyłości u dziecka – mówi dr n. med. Zbigniew Kułaga z Zakładu Zdrowia Publicznego, Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”.

Eksperci podkreślają, że w przypadku kobiet z nadmierną masą ciała, w porównaniu do kobiet z prawidłową wagą, te niekorzystne zjawiska występują dużo częściej – np. ryzyko cukrzycy ciężarnych wzrasta ponad 2 razy, nadciśnienia – prawie 2-krotnie, a choroby zakrzepowo-zatorowej – prawie 4,5 razy. Dziecku kobiety z nadwagą lub otyłej grozi też makrosomia, czyli nadmierna masa urodzeniowa (występuje 4,5 razy częściej niż u dzieci kobiet o prawidłowej wadze). To z kolei 2-krotnie, w stosunku do dzieci z normalną wagą, podnosi ryzyko nadwagi i otyłości w późniejszych okresach rozwoju dziecka.

Kobiety objęte programem „Zachowaj równowagę” otrzymują specjalnie przygotowane materiały edukacyjne, mające im pomóc w zaplanowaniu prawidłowej diety oraz ćwiczeń – właściwych dla stopnia zaawansowania ciąży i stanu zdrowia kobiet w tym okresie i po urodzeniu dziecka. Działania potrwają do końca marca 2016 r.

Więcej o promocji zdrowia kobiet w ciąży oraz ogólnodostępne materiałami edukacyjnymi na stronie internetowej www.zachowajrownowage.pl.

na podst. mat.pras. programu