1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Kultura

Zobacz materiały z okresu stanu wojennego

fot. materiały prasowe
fot. materiały prasowe
Z okazji 30. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, Ośrodek KARTA zaprasza do Archiwum Opozycji, w którym znajdują się m.in. materiały pochodzące z okresu od 13 grudnia 1981 aż po ogłoszenie amnestii dla więźniów politycznych we wrześniu 1986.

Archiwalia zgromadzone w Ośrodku KARTA dokumentują represje stosowane wobec działaczy „Solidarności” i członków innych organizacji (KOR, ROPCiO, NZS, SDP i in.). Przedstawiają też obraz codziennej egzystencji społeczeństwa polskiego. Stanowią ważne świadectwo czasu, który upływał pod znakiem godziny milicyjnej, kartek żywnościowych, „rozmowy kontrolowanej” czy cenzury korespondencji.

Zbiory pokazują interesujące przykłady prób przezwyciężania marazmu i apatii społecznej poprzez m.in. zakładanie nowych organizacji (np. Koła Oporu Społecznego), mobilizowanie społeczeństwa do wzajemnej pomocy i solidarności, a także zaangażowanej politycznie, pełnej ironii, twórczości artystycznej. Fenomenem na skalę światową była poczta podziemna, powstała w obozach internowania, następnie upowszechniona na szeroką skalę przez podziemne struktury.

Dokumenty i zdjęcia pochodzą m.in. z kolekcji: Internowania w latach 1981–1982, Koła Oporu Społecznego, Niezależne Zrzeszenie Studentów w podziemiu, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, Konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”.

Archiwum Opozycji

Fundacja Ośrodka KARTA

ul. Narbutta 29, 02-536 Warszawa

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze