fbpx

Miron Białoszewski w Muzeum Literatury

Miron Białoszewski w Muzeum Literatury
Please Add Photos <br> to your Gallery
Zobacz galerię Zdjęć
Muzeum Literatury, fot.Maciek Bociański

„Warszawa Białoszewska (te leżenia, latania i transe…)” w Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie opowiada o osobistym mieście poety.

„Warszawa Białoszewska (te leżenia, latania i transe…)” w Muzeum Literatury na Rynku Starego Miasta w Warszawie opowiada o osobistej relacji Poeta-Miasto. Miasto z jego ulicami, rewelacjami dnia i objawieniami nocy, z historiami i historią. Wreszcie z ludźmi, przedstawicielami życia artystycznego, bliskimi przyjaciółmi, członkami rodziny, postaciami z ulicy, autobusu.

Ekspozycja obejmuje rękopisy z obszernego archiwum Poety znajdującego się w Muzeum Literatury: utwory poetyckie, prozę, listy, fragmenty dziennika, wreszcie bruliony „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego”, przekazane muzeum przez Henka Proemego. Prawdziwą rewelacją literacką jest prezentacja okupacyjnego tomiku dotychczas niepublikowanych młodzieńczych utworów Mirona Białoszewskiego, Stanisława Swena Czachorowskiego i Tadeusza Kęsika – Teika, pt. „Zryw 1. Ogień krzepnie”. Okołotekstową narrację tworzą prace mistrzów: m.in. Edwarda Hartwiga, Andrzeja Kossobudzkiego, Anny Kowalskiej i obraz „Kobieta w oknie″ Jana Lebensteina oraz dokumentacja fotograficzna Teatru na Tarczyńskiej i Teatru Osobnego i archiwalia Polskiej Kroniki Filmowej z zapisami fragmentów spektakli.

Czytaj recenzję „Tajnego dziennika” Mirona Białoszewskiego.

Wystawie będą towarzyszyć wydarzenia literackie, warsztaty, spotkania, pozy, np. fragmenty „Pamiętnika z Powstania Warszawskiego″ i „Litania Powstania” w interpretacji Stanisławy Cielińskiej czy spektakl „Osmędeusze″ w wykonaniu Teatru Pijana Sypialnia.

Szczegółowy program na stronie Muzeum Literatury.