1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Styl Życia
 4. >
 5. Projekt „Myślę pozytywnie”

Projekt „Myślę pozytywnie”

Projekt „Myślę pozytywnie”
Projekt „Myślę pozytywnie”
Zobacz galerię 5 zdjęć
Projekt „Myślę pozytywnie” jest odpowiedzią na potrzebę zdiagnozowanego przez Fundację Instytut Edukacji Pozytywnej zapotrzebowania na kompleksowe wsparcie realizacji zadań z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego oraz upowszechniania wiedzy na jego temat w polskim systemie edukacji.

Projekt zakłada kontynuację działań podjętych przez Fundację w ramach projektu realizowanego w ramach NPZ w roku 2016 i kontynuowanych ze środków własnych w roku 2017.

 

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o zdrowiu psychicznym i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację działań informacyjno-edukacyjnych dopasowanych do zróżnicowanej grupy odbiorców, tj.: dzieci w wieku szkoły podstawowej, młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, nauczycieli/ pedagogów i pracowników sektora edukacji oraz rodziców. Całość projektu jest zaprojektowana pod kątem systemowych rozwiązań wdrażanych nie tylko w ramach jednorazowych działań podejmowanych w czasie realizacji projektu, ale także jako kontynuacja realizowanych działań w szkołach na terenie 16 województw i propozycja stałych zmian w systemie edukacji w zakresie wiedzy. znaczenie i sposobów wspierania zdrowia psychicznego w Polsce.

Pod wpływem doświadczeń szkolnych uczeń utrwala bądź weryfikuje swój obraz świata, ludzi i własnej osoby. Program wsparcia zdrowia psychicznego młodzieży musi opierać się o spójne działania skierowane do wszystkich grup zaangażowanych w proces wychowawczy oraz wartości, które wyznają wszystkie wskazane strony. Konieczne jest również uświadomienie znaczenia problemu zaburzeń psychicznych u dzieci i walka ze stygmatyzacją, która prowadzi do ukrywania lub umniejszania znaczenia problemów psychicznych w tej grupie. Europejska Sieć Edukacyjno-Szkoleniowa w Zakresie Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (ENETOSH) w swych publikacjach podkreśla, że trzeba zmienić perspektywę patrzenia na ochronę zdrowia psychicznego w szkole. Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa to w rzeczywistości promowanie jakości edukacji w myśl prostej zasady: Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz. Aby móc osiągnąć tego typu systemową zmianę w zakresie edukacji dotyczącej zdrowia psychicznego w ramach projektu „Myślę pozytywnie...” zrealizowane zostaną następujące działania:

 1. Realizacja działań związanych z opracowaniem modelowego programu profilaktycznego pn. „Szkolny System Wsparcia Zdrowia Psychicznego", przygotowującego szkoły i placówki systemu oświaty do prowadzenia działań wśród uczniów i wychowanków związanych z popularyzowaniem wiedzy z zakresu zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań. Systemowość rozwiązania zakłada uwzględnianie równolegle działań skierowanych do dzieci i młodzieży, nauczycieli, rodziców lub opiekunów oraz przedstawicieli środowiska lokalnego wspierającego szkołę lub placówkę w zakresie wzmacniania i poprawy zdrowia psychicznego uczniów i wychowanków.
 2. Realizacja działań związanych z opracowaniem pakietu skutecznych narzędzi edukacyjnych i profilaktycznych dotyczących tematyki zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, skierowanych do uczniów lub wychowanków, nauczycieli i rodziców
 3. Realizacja działań dotyczących przygotowania realizatorów działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań
 4. Realizacja działań związanych z opracowaniem projektu oraz przeprowadzenie akcji internetowej z wykorzystaniem aktualnych rozwiązań technologii informacyjno-komunikacyjnych i public relations. Jednym z elementów akcji, który będzie wiązał ze sobą całość zadania jest program certyfikacyjny dla szkół „Szkoła myślenia pozytywnego, który ma zachęcić szkoły z całej Polski do uważności na tematykę zdrowia psychicznego i do podjęcia realnych działań na rzecz wspierania dzieci i młodzieży w tym zakresie.
 5. Realizacja działań związanych edukacją seksualną uczniów z niepełnosprawnością.
Całość projektu wykorzystuje najnowszą wiedzę z zakresu zdrowia psychicznego z uwzględnieniem interaktywnych nowoczesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. Do udziału w projekcie zostali zaproszeni specjaliści eksperci w zakresie pedagogiki, psychologii, psychiatrii, socjologii, etyki, komunikacji i budowania relacji. Projekt wspierają także osoby znane i lubiane, takie jak: Marcin Mroziński, Basia Kurdej- Szatan, Marek Kaliszuk, Piotr Gacek czy Małgorzata Ohme.

W ramach projektu przewidziano również takie działania jak:

 1. Aplikacja interaktywna „Dziennik wdzięczności
 2. 16 konferencji
 3. 9 webinarów upowszechniających wiedzę na temat zdrowia psychicznego
 4. 10 filmów promocyjno-edukacyjnych upowszechniającej tematykę zdrowia psychicznego o charakterze viralowej kampanii społecznej
 5. Kampania promocyjna prowadzona w mediach społecznościowych
 6. 3 interaktywne konferencje prasowe
 7. 15 odcinków programu  internetowego
 8. 4 „gry w social media o charakterze promocyjno-informacyjnym
 9. 5 e-booków internetowych o tematyce zdrowia psychicznego
 10. 10 książeczek o edukacji  seksualnej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze