1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia
  4. >
  5. Liczba ludności Polski cały czas spada. Nowe dane GUS

Liczba ludności Polski cały czas spada. Nowe dane GUS

(Fot. Westend61/Getty Images)
(Fot. Westend61/Getty Images)
Główny Urząd Statystyczny podał najnowsze prognozy dotyczące liczby ludności w Polsce do 2060 roku. Słowem: więcej nas umiera, niż się rodzi, a za 36 lat będzie nas już prawie 7 milinów mniej!

To, że liczba ludności Polski sukcesywnie maleje, nie jest niczym nowym. Spadek populacji w naszym kraju jest odnotowywany od 2012 roku (z jednym wyjątkiem w 2017 roku, kiedy to zauważono wzrost – o niecały tysiąc osób). W latach 2011–2022 liczba ludności zmniejszyła się aż o 772,1 tysiąc osób, przy czym ponad 60 proc. tej wartości stanowił ubytek odnotowany w czasie pandemii koronawirusa. Z analizy sytuacji gospodarczo-społecznej kraju w 2023 roku wynika zaś, że pod koniec ubiegłego roku liczba ludności w Polsce wynosiła dokładnie 37,635 milionów osób, czyli o 131 tysięcy mniej w porównaniu z końcówką 2022 roku. Przykry fakt jest taki, że liczba zgonów przewyższa liczbę urodzeń, a prognozy wcale nie są lepsze.

Ponure prognozy demograficzne: spadek ludności Polski w latach 2025–2060

GUS (Główny Urząd Statystyczny) właśnie opublikował najnowszy raport „Rozwój regionalny Polski – raport analityczny 2023”, który powstał w oparciu na danych z Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Wynika z niego, że ludność Polski w latach 2025–2060 będzie dalej malała (w 2040 r. wyniesie 35,3 miliony), a za 36 lat w naszym kraju będzie żyło 30,9 milinów osób, co oznacza spadek o niemal 7 milionów względem aktualnej liczby (w zaokrągleniu 37,8 milionów).

„Przewiduje się, że w 2060 r. liczba ludności kraju wyniesie 30,9 mln (35,3 mln w 2040 r.). Populacja zmniejszy się we wszystkich regionach, z wyjątkiem warszawskiego stołecznego, w którym zakłada się wzrost liczby ludności o ok. 95 tys. do 3,4 mln” – napisano w raporcie.

Największy spadek ludności ma mieć miejsce w województwach: śląskim (o ok. 1,0 mln do ok. 3,3 mln), łódzkim (o ok. 540 tys. do ok. 1,8 mln) i lubelskim (o ok. 505 tys. do ok. 1,5 mln). Najmniejszy zaś ubytek populacji we wspomnianym okresie ma dotyczyć województwa pomorskiego (o ok. 180 tys. do ok. 2,2 mln).

Ponadto – jak piszą autorzy opracowania – „zakłada się wyraźny spadek liczby urodzeń do ok. 225 tys. w 2060 r. (tj. o blisko 25 proc. mniej niż 2025 r.)”. Wartość przyrostu naturalnego w 2060 r. szacuje się na ok. -260 tysięcy, co oznacza, że liczba zgonów będzie większa od liczby urodzeń mniej więcej o 260 tysięcy.

Społeczeństwo Polskie się starzeje

Nowe dane GUS potwierdzają też to, o czym już nieraz pisałyśmy na łamach naszego portalu – społeczeństwo polskie się starzeje.

Według raportu w latach 2025–2060 znacząco wzrośnie wartość współczynnika starości demograficznej, czyli odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w populacji ogółem. „Przyjmuje się, że do 2060 r. znacząco wzrośnie m.in. współczynnik starości demograficznej – z 20,9 proc. w 2025 r. (w 2022 r. według faktycznych danych – 19,5 proc.) do 32,6 proc. w 2060 r. Odsetek osób w wieku powyżej 65 lat w 2060 r. w miastach dużych będzie kształtować się od ok. 29 proc. do 40 proc.” – napisano.

Ma to dotyczyć każdego regionu Polski, z tym że próg starości demograficznej w regionie warszawskim stołecznym ma zostać przekroczony dopiero po 2040 roku.

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze