1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. REKLAMA
  4. >
  5. System monitorowania floty a czas pracy kierowców

System monitorowania floty a czas pracy kierowców

Czas pracy kierowców zawodowych jest regulowany na terenie Unii Europejskiej przez rozporządzenie nr 561/2006. Przepisy są uzupełniane przez kilka innych rozporządzeń, które razem wyznaczają sposób naliczania dziennego i tygodniowego wymiaru pracy oraz obowiązkowych przerw i odpoczynków. W przypadku nieprzestrzegania przepisów firmy transportowe otrzymują wysokie kary finansowe. Z tego powodu przedsiębiorstwa z branży transportowej coraz chętniej korzystają z raportów czasu pracy kierowców, przygotowywanych przez systemy monitorowania floty firmowej.

Czas pracy kierowców zawodowych - jak długo mogą pracować w ciągu doby?

Zgodnie z prawem mianem kierowcy określa się osobę, która prowadzi pojazd nawet przez krótki czas w celu wykonania swoich obowiązków zawodowych. Kierowcą nazywa się każdego pracownika, bez względu na to, na jakiej podstawie jest zatrudniony. Nawet gdy pracuje na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia jest zobowiązany do przestrzegania ścisłych norm dla czasu pracy kierowców zawodowych.

Dzienna norma godzin pracy dla kierowcy zawodowego wynosi do 9 godzin. Możliwe jest przedłużenie czasu pracy do maksymalnie 10 godzin w ciągu dnia, jednak taki zabieg jest dozwolony jedynie dwa razy w tygodniu. Prawodawca ustalił, że tydzień pracy kierowców rozpoczyna się o godzinie 00.00 w poniedziałek i kończy się o 24.00 w niedzielę. W ciągu tygodnia czas pracy kierowcy powinien wynosić do 56 godzin, a w ciągu kolejnych dwóch tygodni nie więcej niż 90 godzin. W praktyce oznacza to, że jeśli kierowca pracuje od poniedziałku do niedzieli 56 godzin, w następnym tygodniu może pracować maksymalnie 34 godzin. Maksymalny czas pracy w ciągu kolejnych 28 dni wynosi 180 godzin.

Zgodnie z rozporządzeniem o czasie pracy kierowców zawodowych, za kółkiem można spędzić 4,5 godziny bez przerwy. Po upływie tego czasu kierowca jest zobowiązany do przerwy wynoszącej 45 minut lub do rozpoczęcia odpoczynku po godzinach pracy. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, pracownik może skorzystać z przerwy dzielonej. W takim przypadku pierwsza przerwa musi wynosić co najmniej 15 minut, a kolejna - wykorzystać pozostały czas, by łączny czas przerwy równał się 45 min. Dzielona przerwa musi być wykorzystana w ciągu 4,5 godziny jazdy, na przykład po upływie 2 godzin, a następnie po 2,5 godz.

Dzienny i tygodniowy okres odpoczynku kierowcy

Dzienny okres odpoczynku kierowcy to czas, którym pracownik może dysponować według własnego uznania, nawet gdy znajduje się w trasie poza granicami kraju. W ciągu 24 godzin, regularny okres odpoczynku wynosi 11 godzin. Odpoczynek powinien być nieprzerwany, lecz możliwe jest wykorzystanie go również w formie skróconej. W takiej sytuacji czas odpoczynku przysługuje w dwóch częściach, z których pierwsza musi trwać nieprzerwanie przez co najmniej 3 godziny, a druga przez co najmniej 9 godzin. Z takiego rozwiązania korzystają firmy transportowe głównie w przypadku konieczności przejechania danego odcinka trasy w określonym dniu z powodu ograniczeń w ruchu samochodów ciężarowych obowiązujących w dniach kolejnych. Istnieje również możliwość udzielenia kierowcy skróconego okresu odpoczynku, wynoszącego co najmniej 9 godzin, lecz mniej niż 11 godz. Skrócony okres odpoczynku może być stosowany maksymalnie trzy razy w ciągu następujących po sobie dwóch tygodni.

Tygodniowy okres odpoczynku to czas, w którym kierowca przez 7 kolejnych dni pracownik może samodzielnie dysponować swoim czasem. Zgodnie z prawem tygodniowy okres odpoczynku powinien rozpocząć się najpóźniej po zakończeniu sześciu kolejnych okresów 24-godzinnych, liczonych od końca poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.

System monitorowania ułatwia kontrolowanie czasu pracy kierowców

Kontrolowanie czasu pracy kierowców i unikanie łamania prawa jest ważne z punktu widzenia każdego przedsiębiorstwa transportowego. Za złamanie prawa naliczane są wysokie kary finansowe, zwłaszcza gdy do przekroczenia dozwolonego czasu pracy dojdzie za granicą. System monitorowania floty taki jak Get Vehicle Tracking () umożliwia łatwe sprawdzenie, czy kierowca przestrzega przepisów. Dane z systemu dają dokładny obraz na temat czasu pracy danego kierowcy oraz możliwości zaplanowania dla niego kolejnych tras i terminów na wykonanie zlecenia.

Korzystając z systemu Get Vehicle Tracking, pozyskuje się rozbudowane raporty, które uwzględniają między innymi czas pracy kierowców. Dzięki nim pracodawca może prześledzić nawet do 90 dni wstecz, sprawdzając, czy jego pracownik zachował wymagane przerwy w czasie jazdy oraz stosował się do zasad dotyczących naliczania odpoczynku dziennego. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów w trasie, firma otrzymuje powiadomienie, że kierowca przekroczył przewidywany czas pracy. Dzięki temu możliwe jest szybkie zareagowanie i przypomnienie kierowcy o obowiązujących go przepisach. Co ważne, taki sam system monitorowania samochodów firmowych można zastosować w przypadku floty autokarowej, dbając tym samym o bezpieczeństwo pracowników i przewożonych przez nich pasażerów. Poznaj kolejne zalety korzystania z monitoringu floty w tym artykule: .

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze