1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Psychologia
 4. >
 5. W jakim zespole pracujesz?

W jakim zespole pracujesz?

fot.123rf
fot.123rf
Co odróżnia pracowników od członków drużyny?

Team/ drużyna

 1. Uczestnicy dzielą się przywództwem. Liderem nie jest przez cały czas jedna osoba.
 2. Odpowiedzialność jest zarówno indywidualna, jak i zbiorowa.
 3. Drużyna ma określony cel działania, który może być inny niż cel organizacji.
 4. Tworzony jest jeden „produkt” zespołowy.
 5. Zebrania mają charakter burzy mózgów, podczas której opinia każdego uczestnika jest równie ważna.
 6. Decyzje są podejmowane większością głosów, po czym wszyscy razem uczestniczą w ich realizacji.
 7. Efekty pracy są mierzone według indywidualnych, zaakceptowanych przez cały zespół mierników.
 8. Dobór pracowników podporządkowany jest kompletowaniu ich unikatowych umiejętności, natomiast osobowość odgrywa mniejszą rolę.
 9. Wszyscy są szybko informowani o faktach mających wpływ na pracę całego zespołu.
 10. Członkowie zespołu są w pełni lojalni wobec siebie.
 11. Pracownicy spędzają ze sobą dużo czasu.
 12. Pracownicy tworzą własne zasady postępowania i konsekwentnie ich przestrzegają.
Grupa pracownicza/ dział
 1. Wyznaczony jest jeden kierownik z silną, niekwestionowaną pozycją.
 2. Odpowiedzialność jest indywidualna.
 3. Cele grupy są w pełni i wyłącznie podporządkowane misji i celom organizacji.
 4. Efektem jest suma „produktów” indywidualnych.
 5. Zebrania mają przebieg zaplanowany, a decydujący głos należy do kierownika.
 6. Kierownik podejmuje ostateczne decyzje i deleguje zadania na poszczególnych pracowników.
 7. Efekty pracy są mierzone zewnętrznie, za pomocą uniwersalnych wskaźników, jak np. dane finansowe.
 8. Dobór pracowników opiera się na zasadzie spełnienia wymogów formalnych, a indywidualiści mają znacznie mniejsze szanse na zatrudnienie.
 9. Grupa jest permanentnie niedoinformowana. Kierownik przekazuje pracownikom wyselekcjonowane fakty.
 10. Członkowie zespołu są lojalni jedynie wobec kierownika.
 11. Pracownicy spędzają ze sobą tylko tyle czasu, ile muszą.
 12. Pracownicy podporządkowują się zasadom ustanowionym odgórnie.
Tekst pochodzi z wydania specjalnego

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze