fbpx

Festiwal Miłosza: Wschód – Zachód w Poznaniu

W dniach 26-30 listopada 2011 w Poznaniu odbędzie się Festiwal Miłosza: Wschód-Zachód.
Ideą przewodnią Festiwalu jest pokazanie Czesława Miłosza jako animatora kulturowego dialogu między Wschodem i Zachodem.

Koncerty, projekcje filmów, sesja naukowa, debaty, spotkania z wybitnymi osobistościami nauki i sztuki to tylko niektóre z propozycji Festiwalu.

Przez pięć dni goście z całej Polski, ale też z Rosji, Stanów Zjednoczonych, Holandii, Szwajcarii, Włoch i Austrii, naukowcy, tłumacze, publicyści, poeci, aktorzy i muzycy w międzynarodowym i interdyscyplinarnym dialogu pokażą aktualność i uniwersalność dzieła Miłosza. Poety, który swoją duchową biografię wykuwał przede wszystkim w dialogach z myślicielami różnych epok i kręgów kulturowych: od renesansu po współczesność, od Moskwy po Paryż.

Szczególnie mocno zostaną podkreślone związki poety z obszarem szeroko pojmowanej Słowiańszczyzny, zwłaszcza Rosji, której historię i kulturę Miłosz diagnozował, a także – co niezwykle istotne – próbował tłumaczyć na zachodnie kody cywilizacyjne. W tym sensie był budowniczym mostów – „neimarem” w języku Bośniaków. A więc tym, który nie tylko wznosi konstrukcję łączącą dwa brzegi, ale obejmuje też człowieka stojącego na straży budowli.

Jak pisał Krzysztof Czyżewski, prezes Fundacji Pogranicze i dyrektor Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Krasnogrudzie, siedzibie Międzynarodowego Centrum Dialogu im. Czesława Miłosza:

„Most w postaci fizycznej konstrukcji i człowiek stojący na jego straży, otwierający lub zamykający przejście na inną stronę, razem dopiero stanowią prawdziwą figurę budowli, którą uznać możemy za dzieło wyobraźni d i a l o g u.”

Figura „neimara” pozwala na nowo interpretować twórczość poety, ale też stanowi klucz do jej zrozumienia, prowokuje pytanie o „przekładalność” idiomów kulturowych, o wzajemne zrozumienie i współistnienie narodów.

Poszczególnym ogniwom Festiwalu organizatorzy nadają formę, która pozwoli odtworzyć różnorodne intertekstualne dialogi, w których Miłosz uczestniczył i które inicjował, a także, w jakich jego dzieło uczestniczy dzisiaj dzięki współczesnym odbiorcom jego sztuki i myśli.

Więcej informacji pod adresem www.festiwalmilosza.pl