1. Zwierciadlo.pl
 2. >
 3. Styl Życia
 4. >
 5. Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku. Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku. Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Pojęcia "rozwód za porozumieniem stron" nie znajdziemy w legislacyjnej terminologii, jednak przyjęło się określać tak potocznie formę zakończenia małżeństwa, w której partnerzy chcą dojść do porozumienia. W praktyce oznacza to, że żaden z nich nie chce obwiniać drugiego o rozpad związku. Poniżej przedstawiamy etapy, które pojawią się na drodze do uzyskania rozwodu bez orzekania o winie.

 Jak wygląda sprawa rozwodowa za porozumieniem stron? Wyjaśniamy!

Rozwód za porozumieniem stron - na czym polega i jak się do niego przygotować?

Rozwód za porozumieniem stron jest możliwy tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy małżonkowie wspólnie podejmą decyzję o rozwiązaniu małżeństwa i przeprowadzeniu go bez orzekania o winie stron za rozkład pożycia (). Sąd orzeka rozwód za porozumieniem wtedy, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. W praktyce zupełny rozkład pożycia oznacza to, że między partnerami nie ma już łączących ich więzi: fizycznej, psychicznej oraz gospodarczej i nie dotyczy do jednorazowych sytuacji, a jest związane z długotrwałym procesem. W przypadku ostatniej możemy jednak liczyć na otrzymanie rozwodu za porozumieniem stron nawet, jeśli mieszkamy ze współmałżonkiem, jednak warunkiem jest to, że ustały pozostałe wymienione więzi.

Warto, aby podjęcie decyzji związanej z rozwodem bez orzekania o winie było wspólne, co wiąże się z tym, że zanim dojdzie do rozprawy, będziemy mieli opracowane stanowisko w wielu kwestiach. Bardzo wiele spraw można omówić na spokojnie, analizując przebieg rozwodu bez orzekania o winie krok po kroku, co może przyczynić się do sprawnego przebiegu rozprawy rozwodowej i w zasadzie ma szansę stać się jedynie formalnością. Informowanie małżonka o swojej decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie za pośrednictwem sądu jest dobrym rozwiązaniem, jeśli zależy nam na polubownym zakończeniu związku.

Rozwód za porozumieniem stron krok po kroku

 1. Pozew o rozwód za porozumieniem
Pierwszym krokiem do uzyskania rozwodu za porozumieniem stron jest napisanie pozwu o rozwód. Często małżonkowie błędnie myślą, że sporządzenie pozwu jest proste, skoro mają zgodne stanowisko. Nie ma jednak takiej możliwości, ponieważ zgodnie z obowiązującą procedurą, w pozwie rozwodowym należy zawrzeć pewne obligatoryjne elementy, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa i obowiązujących zwyczajów (czego laicy nie znają).

Nie ma jednego wzoru na którym można bazować tworząc pozew, dlatego też warto powierzyć napisanie go adwokatowi, jednak z racji tego, że pozew jest pismem formalnym, musi spełniać pewne ustalone kryteria, które powinny zostać zawarte w każdym przypadku.

Dowiedz się dlaczego pozew rozwodowy powinien sporządzić prawnik:

Pierwsza część zawiera dane pozwanego i powoda (imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz jeśli to możliwe PESEL). Należy również wpisać datę oraz miejsce napisania pozwu, a także wskazać sąd, do którego jest on kierowany. W drugiej należy zamieścić wniosek o rozwód za porozumieniem stron, natomiast w trzeciej uzasadnienie pozwu - podanie przyczyn, dla których występujemy o rozwód, a także informacje o miejscu oraz dacie zawarcia małżeństwa. Jeśli małżonkowie mają dzieci, w pozwie można także określić kwotę alimentów oraz podać informacje dotyczące sprawowania nad nimi opieki. Należy również dołączyć do niego załączniki w postaci oryginału odpisu aktu małżeństwa, dowodu uiszczenia opłaty od pozwu (600 zł). Jeśli małżonkowie mają dzieci, należy także odpis skrócony aktu urodzenia dzieci. Są to ogólne informacje, profesjonalny pełnomocnik uszczegółowi te dane na etapie prowadzenia postępowania.

 1. Złożenie pozwu
Pozew o rozwód za porozumieniem stron należy złożyć do sądu okręgowego na obszarze którego znajdowało się miejsce zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że chociaż jeden nadal w nim przebywa. Jeśli żaden z nich już tam nie mieszka lub partnerzy nie mieli wspólnego miejsca zamieszkania, wówczas pozew trzeba skierować do właściwego sądu dla miejsca zamieszkania pozwanego. W przypadku, gdy nie jesteśmy w stanie takiego ustalić, wówczas pozew należy wnieść do sądu miejsca zamieszkania powoda.
 1. Rozprawa
Decyzję o dacie i godzinie rozprawy rozwodowej podejmuje sąd o czym następnie informuje obie strony rozwodu za porozumieniem za pomocą pisma formalnego. Sąd przeprowadzi postępowanie dowodowe, a także przesłucha zarówno powoda, jak i pozwanego. Jeśli w małżeństwie są małoletnie dzieci, warto porozumieć się w kwestiach wysokości alimentów, władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z rodzicem, który nie będzie z nimi na co dzień przebywał. Wspólne stanowisko znacznie ułatwi szybkie przeprowadzenie rozprawy.

Należy pamiętać, że każda rozprawa dotycząca rozwodu bez orzekania o winie jest kwestią indywidualną. Często do orzeczenia o zakończeniu małżeństwa wystarczy zaledwie jedna, ale nie jest to regułą.

 1. Wyrok rozwodowy
W wyroku rozwodu za porozumieniem sąd orzeka m.in. o rozwiązaniu małżeństwa, a jeśli w są w nim małoletnie dzieci, zawiera także informację o ich miejscu zamieszkania, komu zostanie powierzona władza rodzicielska oraz wysokość alimentów. Jeśli wyrok nie jest dla nas satysfakcjonujący, mamy 21 dni na odwołanie się od niego.

 

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
 • Polecane
 • Popularne
 • Najnowsze