Dlaczego kobiety w Polsce zmieniają pracę?

123rf.com

Wizja lepszych zarobków i możliwości rozwoju zawodowego to główne powody decyzji o zmianie pracy wśród Polek. Kolejne przyczyny: to chęć zmiany szefa (17% badanych) i odległa lokalizacja (13% respondentek).
Polki należą do najbardziej wykształconych kobiet w Europie. Mimo wyzwań związanych z godzeniem życia zawodowego z rodzinnym, panie deklarują chęć aktywnego rozwoju zawodowego, a przedsiębiorcy coraz częściej doceniają wysokie kompetencje i umiejętności pracownic.

Ponad 34,3% kobiet zadeklarowało, że w 2015 roku otrzymało propozycję pracy. Z badania portalu Praca.pl wynika, że są to najczęściej propozycje bezpośrednio od pracodawcy – ponad 32% wskazań, z rekomendacji – ponad 16% oraz przez firmy doradztwa personalnego – 13%. Dane serwisu pokazują wzrost znaczenia rekomendacji jako efektywnego źródła poszukiwania pracy i jednocześnie pozyskiwania wartościowych pracowników. Potwierdza to również sonda „Rola rekomendacji w poszukiwaniu pracy”, w której aż ponad 30% spośród 2800 respondentów zadeklarowało, że znalazło ostatnią lub aktualną pracę po znajomości.

Polki również chętnie rekomendują do pracy, ale zaznaczają, że biorą pod uwagę przede wszystkim odpowiednie kwalifikacje polecanej osoby. Nie ukrywają jednak chęci wsparcia jej w procesie poszukiwania pracy i sympatią. Co trzecia Polka w minionym roku zarekomendowała kogoś do pracy, korzystając z różnych form polecenia pracownika. Najczęściej ustnie, przesyłając CV rekomendowanej osoby, lub przez firmowy system poleceń pracowniczych. Co ciekawe, wśród odpowiedzi Polek ponad 3% wskazało, że poleciło znajomego do pracy korzystając z zewnętrznego, ogólnodostępnego systemu poleceń. Zatem pozyskiwanie osób do pracy przez rekomendacje znajomych nie jest już tylko domeną firm, ale staje się ogólnym trendem, z którego korzystają internetowe serwisy pracy czy sieci networkingowe.

Polki nie tylko rekomendują znajomych do pracy, ale same również szukają nowych wyzwań zawodowych. Ponad 70% kobiet biorących udział w badaniu portalu Praca.pl przyznało, iż w minionym roku szukało nowej pracy.

źródło: „Zawodowa aktywność Polek w 2015 roku” – próba 2237 respondentek, portal Praca.pl. Badanie zostało zrealizowane w styczniu 2016 r., mat. pras.