fbpx

Ile pieniędzy ma Państwo Islamskie?

123rf.com

Specjaliści zajmujący się badaniami nad terrorozymem szacują aktualny majątek Państwa Islamskiego na 2.200 miliardów dolarów. Od zeszłego roku zasoby wzrosły.

Wkrótce ukaże się raport Centrum analiz terroryzmu (CAT), europejskiego think tanku powołanego w 2014 do badań nad terroryzmem. Na czele centrum stoi Jean-Charles Brisard, autor pierwszego i najbardziej kompletnego opracowania na temat finansów Bin Ladena. Serwis Challenges publikuje zapowiedź raportu, z którego wynika, że majątek dżihadystów wzrósł o 200 milardów dolarów w stosunku do października 2014. Autorzy analizy, Jean-Charles Brisard i Damien Martinez, wiążą to ze wzrostem wpływów z tytułu podatków: z 360 milionów dolarów w 2014 do miliarda dolarów obecnie. Inne źródła dochodu to produkcja ropy naftowej (dżihadyści kontrolują obecnie prawie 80 % produkcji syryjskiej i 10 % irackiej), produkcji bawełny, handlu gazem, cementem, zbożem. Do tego dochodzą darowizny z całego świata oraz wpływy z handlu ludźmi i organami ludzkimi pobieranymi od rannych więźniów, uprowadzonych i poległych żołnierzy.

Zdaniem specjalistów z CAT bombardowania i problemy z przetwórstwem ropy znacznie zmniejszyły dochody z rynku naftowego, ale kwitnie handel z firmami, które przemycają ropę z pól Państwa Islamskiego do Turcji w ramach swojego legalnego importu, co w rafineriach jest nie do wykrycia.

Raport wskazuje także na istnienie 130 banków pozostających w rękach dzihadystow, które pełnią jednak tylko funkcję kas depozytowych i nie realizują operacji międzynarodowych. Płatności realizowane są w systemie rodem ze Średniowiecza, przez sieć kantorów wymiany: na poszczególnych etapach przekazywania pieniędzy bankierzy potrącają sobie prowizję.