fbpx

Ubezpieczenie mieszkania – co obejmuje?

Ubezpieczenie mieszkania - co obejmuje?
fot. materiały partnera

Istotą rynku ubezpieczeń jest fakt, że klienci zazwyczaj dążą do objęcia ochroną ubezpieczeniową aspektów, które mają dla nich największą wartość. Najczęściej są to zdrowie, życie oraz odpowiedzialność cywilna. W zestaw dóbr, których uszkodzenie lub utrata mogłaby być dla ich właściciela szczególnie dotkliwa z pewnością wchodzą wszelkiego rodzaju nieruchomości. Czym zatem jest ubezpieczenie mieszkania, co obejmuje i dlaczego warto wykupić polisę? 

Czym jest ubezpieczenie mieszkania?

Ubezpieczenie mieszkania oraz domu należy do ubezpieczeń majątkowych. Oznacza to, że w zależności od zakresu wybranej polisy, jej zapisy będą gwarantować ochronę finansową w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych, w skutek których osoba ubezpieczona utraci swoją nieruchomość, określone mienie lub jeżeli dojdzie do częściowych strat w majątku obniżających standard jej życia. Ubezpieczenie mieszkania może być zatem wsparciem zarówno w sytuacjach, w których ubezpieczony nieodwracalnie traci nieruchomość (np. poprzez działanie sił natury) lub kiedy zostanie ona uszkodzona bądź pozbawiona elementów wyposażenia (np. w wyniku aktów wandalizmu lub kradzieży).

Bez względu na to, czy klient towarzystwa ubezpieczeniowego będzie chciał objąć ochroną mieszkanie, czy też dom, ubezpieczyciel przedstawi mu najprawdopodobniej kilka pakietów warunków, które mogą znaleźć się w polisie. Ubezpieczenie mieszkania charakteryzuje się bowiem tym, że gwarantuje możliwość dokładnego dopasowania zakresu ochrony do indywidualnych potrzeb i majątku klienta.

Jaki zakres ochrony gwarantuje ubezpieczenie mieszkania?

Zakres ubezpieczenia mieszkania występuje zazwyczaj w dwóch dostępnych dla klienta do wyboru opcjach: ryzyka nazwane oraz all risk. W przypadku pierwszego wariantu, najczęściej stosuje się ochronę w przypadku wystąpienia takich zdarzeń losowych, jak pożar, powódź, uderzenie pioruna, huragan, grad, zalanie, deszcz nawalny, upadek drzew i masztów, a także osuwanie się ziemi. Co konkretnie objęte jest ochrona w momencie pojawienia się któregoś z wymienionych wyżej zjawisk? Mogą to być:

  • stałe elementy architektury i wykończenia mieszkania, a więc płytki, glazury, instalacje, stolarka drzwiowa i okienna, zabudowa kuchenna oraz tynki,
  • ruchome elementy wyposażenia mieszkania, a więc sprzęt AGD i RTV, meble, odzież, książki,dzieła sztuki.

Coraz bardziej popularny staje się jednak wariant ubezpieczenia mieszkania zwany all risk, co w wolnym tłumaczeniu oznacza “od wszystkich ryzyk”. Zakres ubezpieczenia w tym wariancie może być niezwykle szeroki i obejmować nawet najbardziej niespotykane źródła potencjalnych szkód. Każdy ubezpieczyciel przed podpisaniem polisy powinien jednak przedstawić swojemu klientowi kartę OWU, w której będą zawarte wyłączenia z ochrony ubezpieczeniowej, a więc opisy sytuacji powodujących brak wypłaty ewentualnego odszkodowania.

Co można ubezpieczyć dodatkowo w ramach nieruchomości?

Ubezpieczenie mieszkania to produkt, który gwarantuje dostosowanie zakresu polisy do indywidualnych, nawet rzadko spotykanych, potrzeb klienta. W ramach ubezpieczenia mieszkania można bowiem objąć dodatkowo ochroną:

  • szyby oraz elementy szklane (kabiny prysznicowe, płyty grzewcze itp.),
  • mienie podręczne, które znajduje się poza miejscem zamieszkania (np. telefon, laptop, klucze itp.),
  • szkody powstałe na skutek przepięć
  • akt wandalizmu, jakim jest graffiti,
  • nagrobki cmentarne.

Dodatkowo, wiele towarzystw proponuje pakiet home assistance, który gwarantuje pomoc w przypadku wystąpienia awarii instalacji, awarii sprzętów AGD i RTV, konieczności zorganizowania wizyty lekarza lub wykupienia leków, a nawet holowania pojazdu. Stosunkową nowością (dostępną np. tutaj) jest możliwość ubezpieczenia systemów słonecznych, zarówno tych znajdujących się na budynku, jak i tych zainstalowanych na gruncie.

Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie lub dom?

Zniszczenie nieruchomości na skutek działania żywiołów, jej dewastacja w wyniku aktu wandalizmu czy kradzież mienia, to jedne z najtrudniejszych sytuacji, z jakimi może się spotkać człowiek. Choć są to dobra materialne, to nagła utrata dachu nad głową, czy dramatyczne pogorszenie się standardu życia, mogą stanowić dla wielu osób ogromne wyzwanie. W takiej sytuacji nieodzowna jest każda forma pomocy, a ubezpieczenie mieszkania z pewnością do takiej należy. Wypłata odszkodowania w momencie, w którym ubezpieczony traci cały swój dobytek lub jego część, to argument nie do podważenia w sytuacji rozważania zasadności wykupienia polisy ubezpieczenia mieszkania lub domu.