1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Psychologia

Psychologia zorientowana na proces

123rf
123rf
Arnold Mindell, twórca metody, pisząc o procesie, porównuje go do biegu pociągu, który zatrzymuje się na różnych stacjach. „Nas jednak interesuje przede wszystkim bieg pociągu, a nie poszczególne stacje (stany) przez które przejeżdża”, podkreśla Mindell.

Psychologia zorientowana na proces, zwana początkowo pracą ze śniącym ciałem, rozpoczęła się od odkrycia, że te same procesy psychiczne widoczne w snach osoby śniącej możemy również zaobserwować, pracując z symptomami fizycznymi tej osoby. Oznaczało to, że tak jak śnimy w nocy o pewnych marginalizowanych aspektach naszej psychiki, tak samo nasze ciało „śni” te same aspekty poprzez fizyczne symptomy. Stąd pomysł, że istnieje „śniące ciało” – byt, który jest zarówno ciałem, jak i snem. Jednak wkrótce okazało się, że sny i ciało to nie są jedyne obszary, poprzez które przejawia się nasz proces psychiczny, że te same procesy można również odkryć w relacjach, nieintencjonalnych ruchach osoby, w zdarzeniach w świecie, które przyciągają jej uwagę, w odmiennych stanach świadomości, uzależnieniach itp.

Obszary działania

Arnold Mindell, twórca metody, w jednej ze swoich książek napisał, że śniące ciało przypomina wielościenny klejnot, którego każda ścianka odbija tę samą informację. Rodził się powoli pomysł, że istnieje jakiś proces śnienia, który przejawia się w różny sposób, ciągnąc lub popychając jednostkę, parę czy grupę w stronę rozwoju. Dlatego też psychologia procesu, która początkowo skupiała się na snach i ciele, zaczęła rozszerzać swój zakres pracy, a następnie wychodzić poza zainteresowanie jedynie rozwojem jednostki. Dziś jest to teoria i praktyka psychologiczna o ogromnym zakresie zastosowań – w zasadzie pracuje się tą metodą z każdym ludzkim doświadczeniem, bez względu na to, czy jest ono określane jako normalne, patologiczne, nerwicowe, psychotyczne, śmiertelne czy jakiekolwiek inne.

W ostatnich latach szczególnie mocno rozwija się praca ze światem (worldwork), która zajmuje się problemami globalnymi, zagadnieniami mniejszości, liderowania, rozwiązywaniem konfliktów itp.

Terapia

Klient, przychodząc do psychoterapeuty, ma różne cele szczegółowe, lecz jego głównym celem jest zmiana. Podstawowe pytanie dotyczy jednak tego, kto ma określać, jaka zmiana ma zajść w kliencie, jakie są podstawy, żeby tak ją określać oraz w jaki sposób ma się zmiana dokonywać. Praca z procesem koncentruje swoją uwagę na wyłapaniu tych sygnałów nadchodzącej zmiany, które już wydarzają się w życiu jednostki, pary czy grupy, a których jest ona nieświadoma. Z tego względu psychoterapia procesowa jest zupełnie nieinwazyjna, gdyż to nie terapeuta decyduje o tym, co ma się zmienić w osobie – jego zadaniem jest dostrzec tendencję do zmiany, która już istnieje i pomóc jej bardziej zaistnieć w rzeczywistości.

Arnold Mindell – ur. w 1940 roku w Nowym Jorku uzyskał dyplom z fizyki w Massachusetts Institute of Technology, a następnie udał się do Zurichu, aby tam pisać doktorat. Uznał jednak, że fizyka jest dla niego za „sucha”, a kiedy zaczął miewać dziwne i niezrozumiałe sny, trafił do Marie-Louise von Franz, jednej z ważniejszych uczennic C.G. Junga i ekspertki od interpretacji snów. Mindell zamiast doktoratu z fizyki napisał doktorat z psychologii oraz uzyskał dyplom analityka w Instytucie Junga. Wkrótce stworzył własną metodę – psychologię zorientowaną na proces – której podstawą jest psychologia Junga, jednak uzupełniona o odkrycia współczesnej fizyki, a także starodawne idee obecne w różnych kulturach pierwotnych (Aborygeni australijscy, Toltekowie oraz tradycje szamańskie).

Share on Facebook Send on Messenger Share by email
Autopromocja
Autopromocja

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze