fbpx

Skuteczna motywacja w 20 punktach

Chodzi o to, żeby chcieć, a nie musieć. Co to oznacza w praktyce?
Na początku nowego roku często robimy szczególne postanowienia. Planujemy, co chcielibyśmy osiągnąć. Bo dobrze wiedzieć, do jakiego sukcesu dążymy. U jego źródła leży odpowiednia motywacja.

1. Miej pozytywne cele. Myśl, co chcesz uzyskać, a nie czego uniknąć.

2. Motywuj się przez wewnętrzne wartości. Miej zawsze przed oczami swoje cele i ideały.

3. Wewnętrzne zadowolenie powinno być dla ciebie ważniejsze niż zewnętrzna nagroda i pochwała.

4. Wyznaczaj sobie atrakcyjne dla ciebie cele.

5. Atrakcyjność celów zwiększa się, gdy nie znajdują się one w zbyt odległym czasie. Wyznacz sobie cele osiągalne w najbliższej przyszłości.

6. Szybki sukces umacnia wiarę we własne siły. Potem łatwiej oczekuje się kolejnych sukcesów, które traktujemy jako etapy do osiągnięcia celu.

7. Zbyt ambitne cele mogą odstraszać i zniechęcać.

8. W trakcie wykonywania zadania modyfikuj cele. Sprawdzaj, czy nadal są dla ciebie atrakcyjne.

9. Odpowiedz sobie na pytanie czy zaangażowanie i rezultat znajdują się w możliwych do zaakceptowania, właściwych proporcjach.

10. Wiedz, kiedy twój wysiłek przestaje się opłacać.

11. Miej zawsze pewność, że jesteś wolnym i niezależnym człowiekiem. To spowoduje, że sytuacja dokonywania czegoś będzie łatwiejsza do zniesienia.

12. Przyjmij zasadę, że nikt nie może cię do niczego zmusić.

13. Masz prawo do podjęcia swobodnej decyzji, czy chcesz osiągnąć określony cel czy nie.

14. Przed podjęciem trudnej decyzji, zastanów się jakie korzyści i szkody może ci ona przynieść. Wtedy łatwiej ci będzie odpowiedzieć na pytanie czy naprawdę czegoś chcesz.

15. Gdy już podejmiesz decyzję, powiedz sobie: „Teraz przystępuję do egzaminu!” zamiast: „Muszę mieć ten przeklęty egzamin za sobą!”. Wtedy będziesz mniej skłonny do ucieczki przed zadaniem.

16. Nikt z nas nie chce niczego musieć, przyjmij to do wiadomości.

17. Jeśli rzeczywiście jesteś zobligowany do wykonania jakiejś czynności, nie narzekaj. Staw temu czoło i zrób co się da.

18. Gdy stoisz przed trudną decyzją, może ci pomóc następujące ćwiczenie. Wyobraź sobie, że składasz się z dwóch części, jedna mówi: „chcę”, druga „nie chcę”. Spróbuj sprowokować obie te części do owocnego dialogu skierowanego na cel.

19. Powiedz jasno TAK lub NIE na określone zadanie.

20. Nie odczuwaj stale przymusu do robienia czegoś. Takie uczucia prowadzą do zniechęcenia i odbierają radość życia.

Więcej w książce „Lęk przed porażką”, Hans Morschitzky, wydawnictwo „W drodze”.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze