Skuteczna motywacja w 20 punktach

Chodzi o to, żeby chcieć, a nie musieć. Co to oznacza w praktyce?
Na początku nowego roku często robimy szczególne postanowienia. Planujemy, co chcielibyśmy osiągnąć. Bo dobrze wiedzieć, do jakiego sukcesu dążymy. U jego źródła leży odpowiednia motywacja.

1. Miej pozytywne cele. Myśl, co chcesz uzyskać, a nie czego uniknąć.

2. Motywuj się przez wewnętrzne wartości. Miej zawsze przed oczami swoje cele i ideały.

3. Wewnętrzne zadowolenie powinno być dla ciebie ważniejsze niż zewnętrzna nagroda i pochwała.

4. Wyznaczaj sobie atrakcyjne dla ciebie cele.

5. Atrakcyjność celów zwiększa się, gdy nie znajdują się one w zbyt odległym czasie. Wyznacz sobie cele osiągalne w najbliższej przyszłości.

6. Szybki sukces umacnia wiarę we własne siły. Potem łatwiej oczekuje się kolejnych sukcesów, które traktujemy jako etapy do osiągnięcia celu.

7. Zbyt ambitne cele mogą odstraszać i zniechęcać.

8. W trakcie wykonywania zadania modyfikuj cele. Sprawdzaj, czy nadal są dla ciebie atrakcyjne.

9. Odpowiedz sobie na pytanie czy zaangażowanie i rezultat znajdują się w możliwych do zaakceptowania, właściwych proporcjach.