1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Kultura
  4. >
  5. Otwarty Uniwersytet Poszukiwań w Instytucie Grotowskiego

Otwarty Uniwersytet Poszukiwań w Instytucie Grotowskiego

Instytut Grotowskiego
Po raz piąty Instytut Grotowskiego organizuje kurs wiodący w ramach Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań, czyli regularne, bezpłatne spotkania o charakterze wykładów, seminariów i warsztatów.Tematprzewodni kursu to „Zapomniane rewolucje: Druga Reforma Teatru”. Zapisy trwają do 7 listopada 2014.

Tegoroczny kurs stanowi dopełnienie kursów z lat ubiegłych: „Wielka? Reforma? Teatru?” (2012/2013) i „Stulecie aktorów. Sztuka aktorska w teatrze Zachodu między XIX a XXI wiekiem” (2013/2014), składa się z serii spotkań poświęconych fali eksperymentów i nowatorskich propozycji teatralnych, które zmieniły sztukę sceniczną drugiej połowy XX wieku. W swojej monografii Kazimierz Braun zaproponował nazwanie tych zjawisk Drugą Reformą Teatru. Z jednej strony zaznaczał w ten sposób związek powojennych poszukiwań z dokonaniami Wielkiej Reformy, z drugiej wskazywał na ich nowatorstwo.

Celem tegorocznego kursu Otwartego Uniwersytetu Poszukiwań będzie zapoznanie uczestników z teoretyczną i praktyczną wiedzą na temat dokonań twórców Drugiej Reformy. Można potraktować ją jako inspirację do poszukiwań artystycznych, ale można też (a nawet należy) wykorzystać ją jako punkt wyjścia do pytania, czy nasza bezradność nie jest pozą przyjętą dla wygody i z powodu niechęci do porzucenia bezpiecznej pozycji stojących z boku?

Do poprowadzenia zajęć w tym roku zaproszono wybitnych specjalistów: prof. dra hab. Juliusza Tyszkę, dr Joannę Ostrowską, dr Magdalenę Hasiuk-Świerzbińską, Aldonę Żejmo-Kudelską, prof. dra hab. Grzegorza Ziółkowskego, Henryka Lipszyca, Jadwigę Majewską oraz prof. Paula Allaina.

Każda sesja będzie się składać z wykładu otwartego oraz warsztatów lub seminarium przeznaczonego dla grupy roboczej, której uczestnicy (maksymalnie 25 osób), zadeklarują wcześniej swój udział w całym projekcie. Spotkania będą się odbywać w piątki – otwarte wykłady (Sala Kinowa, godz. 18.00) oraz soboty – warsztaty lub seminaria dla grupy roboczej. Temat zajęć, ich przebieg, charakter, wykorzystywane metody i sposób prowadzenia pozostają w gestii zaproszonych specjalistów, przy zachowaniu ogólnych ram czasowych i organizacyjnych oraz założeniu, że wykład jest poświęcony zagadnieniom o charakterze ogólniejszym, natomiast warsztat ma charakter analityczny i dotyczy konkretnych zjawisk, procesów, dzieł itp.

Całość projektu zakończy konferencja poświęcona teatrowi jako narzędziu historycznej i potencjalnej zmiany społecznej. Organizatorzy zakładają, że czynny w niej udział wezmą uczestnicy grupy roboczej, których wystąpienia staną się przedmiotem dyskusji uczestników konferencji oraz zaproszonych gości.

Chętni do udziału w pracach grupy roboczej proszeni są o wysłanie zgłoszenia mailowo do Karoliny Wycisk: karolina@grotowski-institute.pl. Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje o kandydacie: miejsce zamieszkania, wiek, nazwę uczelni, rok studiów, zainteresowania badawcze oraz motywację udziału w kursie. Termin nadsyłania zgłoszeń to 7 listopada 2014. Do 10 listopada osoby zainteresowane zostaną poinformowane o wynikach naboru.

więcej na stronie

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze