1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Styl Życia
  4. >
  5. Konflikty w pracy

Konflikty w pracy

123rf.com
Dobra atmosfera w pracy to jeden z najcenniejszych atutów pracodawcy. Dbałość o poprawne relacje to nie tylko przejaw dobrej woli, ale przede wszystkim obowiązek wszystkich – pracodawcy, kadry kierowniczej oraz każdego z zatrudnionych.

Kodeks Pracy zobowiązuje pracodawcę do przeciwdziałania jakimkolwiek formom dyskryminacji, nękania, molestowania czy mobbingu oraz kształtowania zasad współżycia społecznego w miejscu pracy. Obowiązek tworzenia pozytywnych relacji dotyczy nie tylko relacji pracodawca – pracownik, ale też wzajemnych stosunków pracowników, w tym także monitorowania sytuacji wskazujących na mobbing. W przypadku formalnego zgłoszenia (w formie pisemnej lub ustnej) jakiegokolwiek przypadku niewłaściwych relacji w miejscu pracy pracodawca powinien je wyjaśnić i przekazać pracownikowi informację zwrotną. Jeśli natomiast zostaną zgłoszone uprawdopodobnione przypadki dyskryminacji, molestowania albo mobbingu, powstaje obowiązek przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Jednym z zadań menedżerów jest modelowanie właściwych relacji w zespole. Brak odpowiednich umiejętności menedżerów może narazić przedsiębiorstwo na konkretne szkody. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w relacjach interpersonalnych w danym dziale lub zespole, pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec menedżera, który poprzez niewłaściwe zarządzanie ich nie dostrzegł i co gorsza, w porę im nie zapobiegł.

– Wyrok Sądu Najwyższego wskazuje, że każdy pracodawca ma obowiązek przeciwdziałać takim praktykom, podejmując środki uwzględniające specyfikę i wielkość przedsiębiorstwa. W przypadku zakończenia takiego konfliktu postępowaniem sądowym pracodawca będzie musiał wykazać, że podjął faktyczne i skuteczne działania mające na celu przeciwdziałanie niepożądanym praktykom, w szczególności poprzez szkolenie pracowników, uświadamianie im ich konsekwencji oraz opracowanie procedury zgłaszania i wyjaśniania niepożądanych zachowań w miejscu pracy – komentuje Agnieszka Janowska, dyrektor Departamentu Prawa Pracy w TGC Corporate Lawyers.

Jeśli to kierownik lub menedżer jest źródłem konfliktów, ubliża podwładnym, wprowadza nerwową atmosferę oraz nieumiejętnie zarządza zespołem, jego zachowanie może zostać zostać zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, co ostatecznie doprowadzić do zwolnienia go z pracy.

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze