Gdy kobieta jest szefem

Facetpo40.pl

Świat stoi na głowie i wiemy to już od dawna. I co gorsza wiemy już, że stoi nie na męskiej tylko głowie. Są mężczyźni, którym to wcale nie przeszkadza, a nawet chętnie cedują odpowiedzialność na kobiety. Są jednak i tacy, którzy bardzo źle znoszą „babskie rządy”. No, w domu to jeszcze da się to jakoś ukryć, ale w pracy – sytuacja jest poważna.
Czasy, kiedy kobiety potulnie siedziały w domu, słuchały najpierw ojców, potem mężów, a zajmowały się tylko sprzątaniem, kuchnią, rodzeniem, wychowywaniem dzieci i plotkami z innymi żonami – minęły bezpowrotnie. Dzisiejsza kobieta ma swoje aspiracje i ambicje, co przy zachowaniu jej pierwotnej, naturalnej kobiecości czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Przemiany społeczne spowodowały, że liczne talenty kobiet mogą się dziś w pełni rozwinąć. Droga zawodowej kariery pań jest teraz szersza i mniej wyboista niż kiedyś. I kobiety wykorzystują te możliwości.

Równość-nierówność

Emancypacja kobiet, jako zjawisko społeczne i kulturowe, wymusiła zmiany w prawie, które niegdyś wyraźnie faworyzowało mężczyzn. Kobiety mają obecnie te same prawa publiczne, co mężczyźni i mało kto wyobraża już sobie inną sytuację (może tylko bardzo, ale to bardzo skrajni konserwatyści i ci, którzy po prostu boją się kobiet chętnie wróciliby do takich rozwiązań ). Tak samo jest w przypadku praw związanych z zatrudnieniem, pracą i karierą zawodową. Prawo daje i na tym polu kobietom zielone światło. Konstytucja RP gwarantuje pracownikom równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków, a jakakolwiek dyskryminacja jest niedopuszczalna. Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do równego traktowania pracowników. Dyskryminacją jest, kiedy pracodawca ze względu na kryterium płci odmawia nawiązania z kimś stosunku pracy, postanawia taką umowę rozwiązać, płaci (np. kobiecie) mniej, choć ma ona te same kwalifikacje, doświadczenie, obowiązki, co inny pracownik (np. mężczyzna) na analogicznym stanowisku.

Otrzymujesz tę wiadomość ponieważ Twój adres został zapisany w naszej bazie osób zainteresowanych informacjami z Wydawnictwa Zwierciadło. aby nie otrzymywać wiadomości z grupy mailingowej Zwierciadlo.pl, wypisz się z niej, odwiedzając ten link