fbpx

Zadowolenie z pracy – wsparcie od przełożonego

Zadowolenie z pracy
123rf.com

Pracownicy fizyczni lepiej radzą sobie w pracy, gdy są pozytywnie nastawieni do życia
i mają wsparcie przełożonego, który sam daje im dobry przykład – takie wnioski płyną
z badania przeprowadzonego w sopockim wydziale Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Badanie dowiodło, że dwa czynniki zmniejszają odczuwalny poziom stresu pracowników: doświadczane emocje oraz wsparcie ze strony szefa. – Im częściej odczuwamy negatywne emocje, tym większy poziom stresu, i analogicznie, im więcej pozytywnych emocji, tym mniejszy stres – tłumaczy Joanna Szalewska (autorka badania). – Co ciekawe, ani współpracownicy, ani twarde wytyczne i zasady pracy nie grają tak ważnej roli dla dobrego samopoczucia w pracy jak wsparcie emocjonalne od przełożonego. Wsparcie emocjonalne to stopień, w jakim można liczyć, że będzie można podzielić się swoimi troskami i kłopotami z pracodawcą, lub stopień w jakim można liczyć na to, że pracodawca uzna pracownika za osobę godną zaufania i kompetentną – dodaje.

Badanie jest jednym z niewielu tego typu przeprowadzonych w Polsce, ponieważ, jak twierdzi autorka, zwykle takie badania prowadzone są wśród studentów lub pracowników umysłowych. Tym razem przebadano środowisko pracowników fizycznych, co pozwoliło na poszerzenie wiedzy płynącej z dotychczasowych badań.

Wyniki mogą być praktyczną wskazówką dla pracodawców. – Uzyskane rezultaty mogą odegrać kluczową rolę podczas rekrutacji na stanowiska wiążące się z wysokim poziomem stresu i zagrożone szybkim wypaleniem zawodowym. Badanie pokazało, że osoby przejawiające tendencję do doświadczania pozytywnych emocji, prawdopodobnie będą sobie lepiej radzić ze stresem i będą bardziej zadowolone z pracy – argumentuje Joanna Szalewska.

Joanna Szalewska przebadała 122 mężczyzn pracujących w branży budowlanej na czterech gdańskich placach budowy m.in. apartamentowców, loftów i osiedli mieszkaniowych. Badanie pod opieką dr Doroty Szczygieł przeprowadzono w drugiej połowie 2011 roku w ramach pracy magisterskiej pt. „Wsparcie ze strony organizacji oraz dyspozycyjna afektywność jako wyznaczniki psychicznego dobrostanu pracowników” w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

informacja prasowa SWPS