Pokora w życiu codziennym

pokora na co dzien
123rf.com

Pokora to cnota, która wcale nie jest tożsama z umniejszaniem się. Dobrze pojmowana pomaga w życiu, bo oznacza szacunek do sił, które nim rządzą. Jak być pozytywnie pokornym?
1. Pamiętaj, że nie zawsze chodzi o ciebie. Oprzyj się pokusie ciągłego stawiania siebie w centrum. Zachowaj równowagę w rozeznaniu, co jest dobre dla ciebie, ale też dla innych. Podejmując decyzje, nie zapominaj o sobie, ale zawsze zrób krok wstecz, by spojrzeć na potrzeby innych.

2. Szukaj współdziałania. Miej kontakt z własnymi myślami i rozwijaj kreatywność, ale jednocześnie miej oczy otwarte na propozycje innych. Szukaj mądrej rady,inspiracji, współdziałania. Żyj społecznie i bądź graczem jakiegoś zespołu.

3. Przyjmuj pomoc. To oznaka dobrze pojętej pokory, kiedy nie czujesz wstydu, gdy prosisz o pomoc i jesteś w stanie ją przyjąć. To, że znajdujesz się w sytuacji, w której potrzebujesz pomocy, nie jest związane z twoim poczuciem własnej wartości.

4. Przyznawaj się do błędów. Błądzenie jest nieodłączną częścią życia. Jeśli będziemy je odbierać jako cenne lekcje od życia, wykażemy się stosowną pokorą i wzmocnimy się psychicznie.

5. Nie pozwól by sukces decydował o twoim poczuciu własnej wartości. Największe szczęście jest tak naprawdę bez powodu. Jeśli jest ci dobrze, mimo że akurat nic nie zdobyłaś, niczego nie osiągnęłaś lub nie zostałaś doceniona, jesteś królową życia. A kiedy odnosisz sukces, nie utożsamiasz go z najwyższym szczęściem. Złoto jest dla ciebie piaskiem, oto pokora, szacunek wobec życia.