1. Zwierciadlo.pl
  2. >
  3. Psychologia

Festiwal POP KREACJE – dla siebie i dla świata

Już po raz 8., na przełomie września i października, Instytut Psychologii Procesu organizuje Ogólnopolski Festiwal POP KREACJE, podczas którego można wziąć udział w warsztatach, konsultacjach psychoterapeutycznych, coachingowych, mediacyjnych, wykładach, procesach grupowych i forach otwartych. Wszystkie propozycje są bezpłatne i skierowane do bardzo szerokiego grona odbiorców poprzez bogactwo kreacji, w których realizuje się psychologia procesu.

Czym jest Festiwal POP KREACJE? Na początku była to impreza bardziej kameralna i lokalna, ale stopniowo powiększało się grono osób zarówno po stronie organizatora, jak i uczestników, poszerzała się oferta, dołączały kolejne miasta. Od kilku lat jest to już impreza o zasięgu  ogólnopolskim (24 miejscowości, 52 prowadzących spotkania przez ponad 2 tygodnie), a nawet międzynarodowym(Francja), z atrakcyjną ofertą pokazującą  różnorodność zastosowania metod psychologii procesu. Festiwal zyskał też  z czasem wsparcie partnerów medialnych, a dzięki temu coraz większy rozgłos i dostępność informacji dla osób  zainteresowanych . Tegoroczna edycja ma nową szatą graficzną plakatu i serwis dedykowany wyłącznie temu wydarzeniu,, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat wydarzenia, poszerzyła się o nowe miejscowości, w których pojawiła się oferta festiwalowa, np. Radom czy Białystok, oraz zmieniliśmy organizację pracy zespołu.

Jakie role pełni Festiwal POP Kreacje?

Festiwal rozwija się, ewoluuje, ale jego idea i role pozostają niezmienne. To jest zawsze szczególny czas dla społeczności, świętowanie tego, kim jesteśmy i co robimy: wymiany doświadczeń, dzielenia się tym, nad czym pracujemy, co kreujemy, wykorzystując metodę POP, cieszenia się, wspierania w rozwoju. Prezentujemy się nie tylko w rolach związanych z działalnością IPP, ale również pokazujemy swoje inne talenty, pasje, stąd towarzyszące festiwalowi wydarzenia artystyczne (wystawy, sztuki teatralne). Ważną rolą festiwalu jest też promowanie różnych form rozwoju osobistego (, mediacje, coaching) i  przełamywanie związanych z nimi barier i stereotypów ograniczających  korzystanie z pomocy i wsparcia specjalistów. Podczas indywidualnych  konsultacji można dowiedzieć się, czemu służy ten rodzaj pracy, czego można oczekiwać, rozwiać swoje wątpliwości i obawy. Naszym celem jest oczywiście popularyzacja metody pracy i narzędzi psychologii zorientowanej na proces,pokazania jej różnorodności zastosowania. W trakcie festiwalu  można wziąć udział w bezpłatnych warsztatach, wykładach, konsultacjach psychoterapeutycznych, coachingowych i mediacyjnych a także procesach grupowych i forach otwartych. Posłuchać, zobaczyć, poczuć, jak praca tą metodą pomaga znaleźć rozwiązanie problemów osobistych, relacyjnych, zawodowych i społecznych. Ważną stroną festiwalu jest również praca na rzecz szerzej rozumianej społeczności, którą realizujemy poprzez procesy grupowe i fora otwarte. W tym roku w Warszawie i w Łodzi, Centrum Dialogu Społecznego przy IPP organizuje dwa fora otwarte w ramach festiwalu. Forum w Warszawie będzie  poświęcone tematowi bezdomności, natomiast forum w Łodzi poruszy kwestię, kto zyska, a kto straci na rewitalizacji starych kamienic. Otwarte forum to unikalna formuła debaty publicznej, która  wyrosła z idei głębokiej demokracji – rodzaj dyskusji panelowej pogłębionej o osobiste reakcje uczestników i publiczności, w myśl zasady, że to właśnie aspekt osobisty może prowadzić do zwiększenia świadomości po różnych stronach konfliktów, a co za tym idzie – wzajemnego zrozumienia stanowisk i poprawy relacji.  Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematem, niezależnie od prezentowanych poglądów – ich różnorodność stanowi o pełni i bogactwie dyskusji. Facylitatorzy dbają o szacunek dla wszystkich uczestników oraz o prezentowanych przez nich opinii.

  • Forum Otwarte – Bezdomność w przestrzeni publicznej - Warszawa,
  • Forum Otwarte – dla kogo Centrum Łodzi?, 
Mówimy o metodzie POP,  na czym polega praca tę metodą? Psychologia procesu inaczej: POP (ang. Process Oriented Psychology),  psychologia zorientowana na proces – została stworzona przez Arnolda Mindella, fizyka, psychologa i analityka jungowskiego. Od początku lat 70. jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się metod świadomego wspierania indywidualnej i kolektywnej przemiany.  Metoda bazuje na idei głębokiej demokracji oznaczającej pełną szacunku i zaciekawienia postawę wobec każdego z aspektów naszego ja. Jesteśmy zainteresowani szerokim spektrum doświadczeń klientów, obejmującym myśli, emocje i ciało (poziom osobisty), relacje oraz tło społeczne (rodzina, praca), problemy egzystencjalne i duchowe. Trudności przejawiają się zwykle na każdym z tych poziomów – indywidualnym, relacyjnym i społecznym. Dlatego rozwiązanie w jednym z tych obszarów przynosi poprawę funkcjonowania i przeżywania każdego z pozostałych. Metoda pracy nad rozwojem indywidualnym człowieka (psychoterpia indywidualna, par i rodzin, coaching, mediacje) poprzez pracę  z doznaniami ciała, snami, historią osobistą, rolami odgrywanymi w życiu pozwala na  wyjście poza czysto intelektualne rozumienie problemów, dotarcie do głębokich przeżyć i dokonanie trwałej, fundamentalnej zmiany. Dostosowanie narzędzia do indywidualnych potrzeb klienta, praca z bieżącymi doświadczeniami, procesem człowieka. Wyjście poza oceny moralne i nie narzucanie gotowego wzorca, do którego człowiek musiałby się dostosować. Dążenie do tego, by to klient podjął świadomą decyzję, w jakim kierunku zmierzać będzie w przyszłości. Metoda pracy z grupami, organizacjami, społecznościami (procesy grupowe, fora otwarte)pozwala zajmować się funkcjonowaniem większych i mniejszych społeczności, organizacji – mediacją i rozwiązywaniem konfliktów, napięciem między większością, a mniejszością, problemem marginalizacji grup społecznych, zagadnieniem hierarchii i rangi, kwestią przywilejów etc. Poprzez procesy grupowe i fora otwarte sprzyja głębokiej demokracji – czyli budzeniu ciekawości i zaufania do każdej roli, uczucia czy zachowania manifestującego się w pracującej nad swoją świadomością społeczności.

Serdecznie zapraszamy na !

Autorki tekstu : Agata Roman, koordynatorka festiwalu POP KREACJE i Agata Gebhardt coach psychologii procesu, współpracują z Ośrodkiem Poza Centrum , afiliowanym przy Instytucie Psychologii Procesu

Share on Facebook Send on Messenger Share by email

ZAMÓW

WYDANIE DRUKOWANE E-WYDANIE
  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze