Komu zależy na ciągłym dokształcaniu się?

Komu zależy na ciągłym dokształcaniu się?
123rf.com

Kto najchętniej uzupełnia wykształcenie? Według badań Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej osoby, które się stale kształcą, charakteryzują się wysoka sumiennością i niskim neurotyzmem, ponadto są opanowane, obowiązkowe i silniej dążą do celu.
Urszula Sitnik przeprowadziła badania na temat psychologicznych aspektów ciągłego kształcenia się osób dorosłych w ramach swojej pracy magisterskiej pod naukową opieką dr hab. Hanny Bednarek, prof. SWPS. W badaniu uczestniczyło 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) z wykształceniem wyższym podzielonych na trzy grupy: permanentnie i umiarkowanie uczących się formalnie na studiach wyższych i podyplomowych oraz wcale niedoszkalających się.

Badania SWPS pokazały, że edukacji sprzyjają określone cechy osobowości, które pozwalają uczyć się efektywnie i ze świetnymi wynikami. Osoby podejmujące stałe i różnorodne aktywności umysłowe, takie jak studiowanie kolejnych nowych kierunków na uczelniach wyższych charakteryzują się niskim poziomem neurotyzmu. – Takie osoby są mniej lękliwe, mniej nieśmiałe i mniej nadwrażliwe emocjonalnie, a jednocześnie charakteryzują się wysokim poziomem sumienności, obowiązkowości i dążenia do osiągnięć. Mają również wysokie poczucie własnej wartości, czyli wysoką samoocenę, która prawdopodobnie pozwala wierzyć w sukces kolejnych projektów edukacyjnych – tłumaczy Urszula Sitnik.

Jakie wyniki osiągnęły osoby nieuczące się wcale? Okazało się, że osoby, które zakończyły edukację w wieku studenckim, niekształcące się w wieku dojrzałym charakteryzują się przeciętym poziomem neurotyczności i sumienności.

W podsumowaniu wyników badań autorka wskazuje, że:

  1. Osoby bezustannie uczące się dobrze reagują w sytuacjach wymagających dłuższego zaangażowania i wysiłku, świetnie radzą sobie w trudnych warunkach, realizując wytrwale zaplanowane działania.
  2. Wytrwałości w realizowaniu planów edukacyjnych można się nauczyć. Zachowanie akceptujące oraz konsekwentne postępowanie obojga rodziców wobec dziecka mogą sprzyjać kształtowaniu się cech, które prowadzą do konsekwencji w dorosłym życiu.
  3. Konfiguracja cech osób podejmujących permanentne kształcenie pozwala im wsłuchiwać się we własne potrzeby, dążyć do samorealizacji, nie bać się marzyć i te marzenia realizować.
  4. Wyniki badania mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w doradztwie zawodowym, rekrutacji pracowników, coachingu oraz treningu umiejętności wychowawczych, ponieważ w niektórych zawodach i na niektórych stanowiskach podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji albo uzupełnianie ich o wiedzę z innych dyscyplin jest szczególnie ważne.

na podst.mat.pras.SWPS

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze