Komu zależy na ciągłym dokształcaniu się?

123rf.com

Kto najchętniej uzupełnia wykształcenie? Według badań Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej osoby, które się stale kształcą, charakteryzują się wysoka sumiennością i niskim neurotyzmem, ponadto są opanowane, obowiązkowe i silniej dążą do celu.
Urszula Sitnik przeprowadziła badania na temat psychologicznych aspektów ciągłego kształcenia się osób dorosłych w ramach swojej pracy magisterskiej pod naukową opieką dr hab. Hanny Bednarek, prof. SWPS. W badaniu uczestniczyło 100 osób (57 kobiet i 43 mężczyzn) z wykształceniem wyższym podzielonych na trzy grupy: permanentnie i umiarkowanie uczących się formalnie na studiach wyższych i podyplomowych oraz wcale niedoszkalających się.

Badania SWPS pokazały, że edukacji sprzyjają określone cechy osobowości, które pozwalają uczyć się efektywnie i ze świetnymi wynikami. Osoby podejmujące stałe i różnorodne aktywności umysłowe, takie jak studiowanie kolejnych nowych kierunków na uczelniach wyższych charakteryzują się niskim poziomem neurotyzmu. – Takie osoby są mniej lękliwe, mniej nieśmiałe i mniej nadwrażliwe emocjonalnie, a jednocześnie charakteryzują się wysokim poziomem sumienności, obowiązkowości i dążenia do osiągnięć. Mają również wysokie poczucie własnej wartości, czyli wysoką samoocenę, która prawdopodobnie pozwala wierzyć w sukces kolejnych projektów edukacyjnych – tłumaczy Urszula Sitnik.

Jakie wyniki osiągnęły osoby nieuczące się wcale? Okazało się, że osoby, które zakończyły edukację w wieku studenckim, niekształcące się w wieku dojrzałym charakteryzują się przeciętym poziomem neurotyczności i sumienności.

W podsumowaniu wyników badań autorka wskazuje, że:

  1. Osoby bezustannie uczące się dobrze reagują w sytuacjach wymagających dłuższego zaangażowania i wysiłku, świetnie radzą sobie w trudnych warunkach, realizując wytrwale zaplanowane działania.
  2. Wytrwałości w realizowaniu planów edukacyjnych można się nauczyć. Zachowanie akceptujące oraz konsekwentne postępowanie obojga rodziców wobec dziecka mogą sprzyjać kształtowaniu się cech, które prowadzą do konsekwencji w dorosłym życiu.
  3. Konfiguracja cech osób podejmujących permanentne kształcenie pozwala im wsłuchiwać się we własne potrzeby, dążyć do samorealizacji, nie bać się marzyć i te marzenia realizować.
  4. Wyniki badania mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w doradztwie zawodowym, rekrutacji pracowników, coachingu oraz treningu umiejętności wychowawczych, ponieważ w niektórych zawodach i na niektórych stanowiskach podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji albo uzupełnianie ich o wiedzę z innych dyscyplin jest szczególnie ważne.

na podst.mat.pras.SWPS