fbpx

Kluby w życiu społecznym

Kluby w życiu społecznym

W dojrzałych społeczeństwach kluby odgrywają bardzo ważną rolę, są przestrzenią życia towarzyskiego, rozwijania pasji i działalności charytatywnej. Nam kojarzą się trochę snobistycznie, ale spokojnie – to akurat pozytywny snobizm.
Pierwszy Klub Rotariański powstał w Polsce w kwietniu 1931 r. Osiem lat później klubów było już jedenaście, a Polsce przyznano prawo dystryktu. W czasie wojny polscy Rotarianie działali na emigracji i przyczynili się do powstania UNESCO. Środowisko Rotarian było jednym z tych, które w stanie wojennym udzielało pomocy finansowej i medycznej Polakom w kraju. Odrodzenie ruchu w Warszawie mogło nastąpić dopiero w latach 90. Na świecie Rotary zrzesza przedstawicieli różnych zawodów, których wspólnym celem jest poprawa warunków życia ludzi, promowanie wysokich etycznych postaw we wszystkich profesjach, dążenie do światowego zrozumienia i pokoju.

Wizytówkami organizacji są finansowany przez Fundację Rotary największy na świecie program stypendialny oraz powadzona od 1985 r. kampania PolioPlus, która doprowadziła do praktycznego wyeliminowania tej choroby. Obecnie nowy światowy program Rotary International to ochrona źródeł i zasobów wodnych oraz edukacja. Fundacja Rotary przekazuje corocznie ponad czterdzieści milionów dolarów na roczne programy edukacyjne i humanitarne popierające współpracę miedzy narodami. W uznaniu zasług Klubu dla społeczności międzynarodowej przyznano Rotarianom stałą reprezentację przy Narodach Zjednoczonych.

Działalność charytatywna jest misją również Lions Clubu. Organizacja o rodowodzie amerykańskim mogła rozpocząć działalność w Polsce dopiero po zmianie systemu. Dlatego pierwsze kluby powstały w 1989 r. w Poznaniu i Gdańsku.

Kluby od innych organizacji stowarzyszeniowych różni to, że żeby do nich wstąpić, nie wystarcza chęć. Do klubu trzeba zostać zaproszonym, na podstawie rekomendacji osób, które już są w klubie. Kandydat musi zostać przez członków klubu zaaprobowany. Oznacza to, że spoiwem klubu są nie tyle wiedza, pozycja czy osiągnięcia, ale zaufanie. I ma to także bardzo konkretne konsekwencje. – Kiedy pierwszy raz jechałam na studia do Szwajcarii, to mój tata, który jest Rotarianinem powiedział, że gdybym kiedykolwiek znalazła się w trudnej sytuacji, to mogę zapukać do drzwi każdego Rotarianina i tam na pewno nie odmówią mi pomocy – opowiada Agnieszka.

Zatem to, czy do klubu wstąpimy, zależy w dużej mierze od tego, jakie relacje z ludźmi sobie zbudowaliśmy. Kiedy już znajdziemy się na klubowym spotkaniu, to musimy się liczyć z tym, że będziemy śpiewali, malowali i robili inne dziwne rzeczy. Kluby mają swoje rytuały, które wynikają z tradycji albo są tworzone współcześnie i którym wszyscy członkowie muszą się podporządkować. Ponieważ zaś najbardziej prestiżowe kluby mają pochodzenie dziewiętnastowieczne, zasadą jest podział na kluby męskie i żeńskie. I jest to raczej odzwierciedlenie naturalnego porządku rzeczy – różnicy zainteresowań oraz form spędzania czasu i służenia innym – niż dyskryminacja.

Kolejną bezwzględną zasadą przestrzeganą w tradycyjnych klubach jest dyskrecja. Spotkania i imprezy klubowe mają charakter zamknięty. Członkowie o swojej działalności nie mówią, mogą nosić dyskretne znaczki, rozpoznawalne w zasadzie tylko dla innych członków klubu lub osób, które działalnością klubową się interesują.