fbpx

Pokojowa Nagroda Nobla dla Unii Europejskiej

Nagrody Nobla 2012
http://www.nobelprize.org/

Komitet Noblowski docenił konsekwentna politykę integracji prowadzoną przez Unię Europejską. W uzasadnieniu nagrody padł argument o „braterstwie między narodami”, wpisujący się w kryteria, który ustanowił sam Alfred Nobel.

Nagrody Nobla 2012
.nobelprize.org

Unię Europejską nagrodzono za to że, „Przez ponad sześć dekad przyczyniała się do rozwoju pokoju i pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie”.

Przewodniczący Komisji Europejskiej, José Manuel Barroso w oświadczeniu wydanym bezzwłocznie po ogłoszeniu decyzji ocenił nagrodę jako sprawiedliwy wyraz uznania dla tak wyjątkowego projektu pokojowego na kontynencie europejskim.

Pokojowa Nagroda Nobla przyznawana jest zazwyczaj osobom fizycznym, działającym na rzecz pokoju, ale Unia Europejska nie jest pierwszą uhonorowaną przez Komitet. Wcześnie doceniono w ten sposób m.in. Médecins Sans Frontières (Lekarze bez granic,1999 r.) i International Physicians for the Prevention of Nuclear War (Lekarze Przeciw Wojnie Nuklearnej, 1985 r) i Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) przy ONZ (1981). W 1983 r. nagroda powędrowała do rąk Lecha Wałęsy, przywódcy „Solidarności”. Nagroda zostanie wręczona w Oslo 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla.