fbpx

Sztuka z Estonii. Oswajanie modernizmu. Prowokacje i konfrontacje.

Materiały prasowe

Od 10 maja do 3 lipca 2011 roku w Muzeum Narodowym w Warszawie prezentowana jest wystawa zatytułowana „Sztuka z Estonii. Oswajanie modernizmu. Prowokacje i konfrontacje.”

Jest to pierwsza w powojennej Polsce tak obszerna prezentacja dokonań estońskiej sceny artystycznej. Na wystawie pokazywane są prace najwybitniejszych twórców estońskich działających końca XIX wieku po lata 40. XX wieku („Oswajanie modernizmu”) i od początku lat 70. XX wieku po współczesność („Prowokacje i konfrontacje”).

Prezentowane prace reprezentują różne nurty sztuki kontestacyjnej i w dużej mierze podejmują tematykę współistnienia na jednym obszarze społeczności estońskiej i rosyjskiej. O problemie tym traktuje m.in. film Kristiiny Norman „Monolit” ukazujący eskalację konfliktu społecznego związanego z usunięciem z centrum Tallina pomnika Brązowego Żołnierza – symbolu okupacji radzieckiej. Wątek ewolucji pozycji kobiety w zmieniającej się rzeczywistości i kryzysu ekonomicznego widzianego oczami robotnic z likwidowanej fabryki zarysowany jest w wideo „Siostry Nory” Marge Monko.

Wystawie „Sztuka z Estonii. Oswajanie modernizmu. Prowokacje i konfrontacje”, towarzyszą wykłady przygotowane m.in. przez ekspertów estońskich, a także pokazy filmowe oraz program edukacyjny.