fbpx

Motywacja do zmiany pracy

Motywacja do zmiany pracy
123rf,com

Z badania* serwisu Pracuj.pl wynika, że do zmiany pracy zachęcają nas przede wszystkim lepsze zarobki, możliwość rozwoju zawodowego i atmosfera w zespole. Wielu badanych deklarowało, że fakt bycia niedocenianych w obecnej pracy jest poważnym impuls do rozglądania się za nowym pracodawcą.
Jakie czynniki są decydujące dla poszukiwania nowej pracy?

  • zarobki – ważne dla 60% respondentów;
  • brak możliwości rozwoju, awansu – 57% badanych.
  • poczucie niedocenienia wskazało 43% badanych.
  • chęć zmiany branży – 23 %
  • niemożności pogodzenia życia zawodowego z prywatnym była decydująca dla 12% ankietowanych.

Zarobki są przyczyną zmiany pracy wspólną dla niemal wszystkich branż. Jedynie specjaliści IT stawiają je na drugim miejscu, po rozwoju zawodowym. Wśród respondentów w wieku 26-30 lat, zarobki i brak możliwości rozwoju czy awansu to równorzędne czynniki skłaniające do dokonania zmian w życiu zawodowym (po 65% wskazań). Pracownicy z kolejnej grupy wiekowej (31-40 lat) stawiają na pierwszym miejscu rozwój i awans (60% respondentów versus 57 % wskazań zarobków).

Motywator do poszukiwania nowych wyzwań zawodowych zmienia się także w zależności od poziomu wykształcenia. W przypadku osób z wykształceniem wyższym, zarobki i możliwość rozwoju miały niemal tę samą wagę. W przypadku osób z dyplomem MBA aspektem kluczowym jest możliwość rozwoju i awansu. Także osoby z wykształceniem podyplomowym stawiają na rozwój.

Kto jest najbardziej zdeterminowany do zmiany pracodawcy?

  • specjaliści zajmujący się marketingiem, reklamą i PR (60% pracowników twierdzi, że szuka pracy);
  • specjaliści ds. sprzedaży i obsługi klienta (56% szuka nowej pracy).

* badanie Pracuj.pl „Specjaliści na rynku pracy”,przeprowadzone przez Pracuj.pl metodą ankiety dostępnej online na grupie 4656 osób z min. 2-letnim doświadczeniem na rynku pracy, październik 2014, mat.pras.

  • Polecane
  • Popularne
  • Najnowsze