fbpx

Miodobranie Kurpiowskie

Miodobranie Kurpiowskie

Impreza folklorystyczna „Miodobranie Kurpiowskie” organizowana jest corocznie w ostatnią niedzielę sierpnia w gminie Myszyniec i stanowi prawdopodobnie jedyną imprezę tego typu w kraju. Przypomina mieszkańcom Puszczy Zielonej ich bogate tradycje i zwyczaje bartnicze, umożliwia współczesnym twórcom i artystom ludowym zaprezentowanie swojej twórczości, integruje miejscową społeczność a jednocześnie promuje region, jego historię, kulturę i obecne dokonania gospodarcze wśród coraz liczniej przybywających na święto miodobrania turystów krajowych i zagranicznych.
Miodobranie Kurpiowskie jest organizowane od 1976 r.! Przy okazji Miodobrania odbywa się szereg konkursów. Są to między innymi:

 • konkurs gry na ligawce,
 • najlepszy placek
 • najlepsza nalewka
 • najlepsze powidła
 • najlepsze piwo kozicowe
 • wchodzenie na barć,
 • konkurs „Prezentacje artystyczne”

Wśród nich znajduje się również konkurs pod nazwą „RĘKODZIEŁO WSI KURPIOWSKIEJ”. Jest to konkurs cykliczny odbywający się corocznie, skierowany do wszystkich twórców ludowych działających na terenie kurpiowszczyzny. Obejmuje on następujące dziedziny:

 • wycinanka,
 • plecionkarstwo,
 • bursztyniarstwo,
 • ciasto obrzędowe,
 • kierce,
 • kwiaty,
 • garncarstwo,
 • tkactwo,
 • haft,
 • koronka.

„Miodobranie Kurpiowskie” od skromnej imprezy na placu szkolnym rozbudowało się i rozrosło do znaczącej imprezy kulturalno – gastronomiczno – rekreacyjnej, w której uczestniczy obecnie do kilkudziesięciu tysięcy ludzi (rotacyjnie ok. 40 tys. osób). Stało się ono też istotną pozycją w ogólnopolskim kalendarzu imprez kulturalnych. Do częstych gości na polanie w Zawodziu należą przedstawiciele Sejmu, Senatu, Rządu RP, członkowie korpusu dyplomatycznego, przedstawiciele świata artystycznego. Zróżnicowana w sumie oferta pozwolić może na interesujące spędzenie ostatniej niedzieli sierpnia przez mieszkańców regionu, województwa i kraju. Od 2011 roku Miodobranie Kurpiowskie jest imprezą dwudniową. I dzień Miodobrania Kurpiowskiego odbywa się w ostatnią sobotę sierpnia w kompleksie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu położonym w centrum miasta. Dzień II Miodobrania Kurpiowskiego odbywa się w ostatnią niedzielę sierpnia na leśnej polanie na Zawodziu k/Myszyńca.